Meie koolist

Hoolekogu 

Tori Põhikooli hoolekogu koosolek toimub N, 12.10 kell 18.

 

Päevakorras:

· muudatused Tori Põhikooli õppekavas (ettevõtlusõpe ja saksa keel), arvamuse andmine- õppealajuhataja

Alus PGS § 17 lg 2 ja § 73 lg 3

· muudatused kodukorras seoses nutiseadmete kasutamisega, arvamuse andmine- direktor

Alus PGS § 68 lg 2 ja § 73 lg 7

· Tori Põhikooli palgakorralduse juhend, arvamuse andmine- direktor

Alus PGS § 71 lg 4 ja § 73 lg 13

· Tori Põhikooli eelarve 2024 projekt, arvamuse andmine- direktor

Alus PGS § 73 lg 10

· hoolekogu tööplaan jm – hoolekogu esimees

Alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 "Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord" (16.05.2019) § 7 lg 3

 


Tori Põhikooli hoolekogu töö kokkuvõte 2022/2023 õ.-a.

Hoolekogu tööplaan 2022/2023 õppeaastaks.

(alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord“ § 7 lg 3)


Tori Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine


Hoolekogu tööplaan 2021/2022 õppeaastaks. (alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused  ja töökord“  § 7 lg 3)


Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord


 

Tori Põhikooli hoolekogu koosolek toimub N, 12.10 kell 18.

 

Päevakorras:

· muudatused Tori Põhikooli õppekavas (ettevõtlusõpe ja saksa keel), arvamuse andmine- õppealajuhataja

Alus PGS § 17 lg 2 ja § 73 lg 3

· muudatused kodukorras seoses nutiseadmete kasutamisega, arvamuse andmine- direktor

Alus PGS § 68 lg 2 ja § 73 lg 7

· Tori Põhikooli palgakorralduse juhend, arvamuse andmine- direktor

Alus PGS § 71 lg 4 ja § 73 lg 13

· Tori Põhikooli eelarve 2024 projekt, arvamuse andmine- direktor

Alus PGS § 73 lg 10

· hoolekogu tööplaan jm – hoolekogu esimees

Alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 "Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord" (16.05.2019) § 7 lg 3

 


Tori Põhikooli hoolekogu töö kokkuvõte 2022/2023 õ.-a.

Hoolekogu tööplaan 2022/2023 õppeaastaks.

(alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord“ § 7 lg 3)


Tori Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine


Hoolekogu tööplaan 2021/2022 õppeaastaks. (alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused  ja töökord“  § 7 lg 3)


Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord