Meie koolist

Koostöö


Tori Põhikooli koostöö huvigrupid ja tegevuskava

                                      Läbi arutatud õpetajatega sügis 2010        

Sisemised huvigrupid

huvigrupp

tegevuskava

ÕPILASED/

KLASSIVANEMAD/

TORI KOOLI ÕPILASESINDUS

 • õppe-kasvatustöö
 • kooli tunniväliste ürituste korraldamine

ÕPETAJAD

 • õppe-kasvatustöö
 • tunniväline tegevus
 • ühisüritused

LAPSEVANEMAD/

 

 

 

 

HOOLEKOGU/

 

 

 

 

TORI KOOLI SIHTASUTUS

 • üldkoosolek 1x aastas
 • klassikoosolek 1x aastas
 • arenguvestlus 1x aastas
 • kooli üritustel osalemine
 • ühenduse pidamine pidevalt
 • hoogtööpäev 1x aastas
 • perespordipäev „Virula Cup“ 1x a
 • seadusest tulenev koostöö(arengukava, põhimäärus, atesteerimiskomisjon, vaba ametikoha komisjon)
 • projektid koolikeskkonna parendamiseks

KOOLI PIDAJA

 • seadusest tulenev koostöö
 • tunnustamine/õnnitlemine
 • ringkäik koolimajas enne õppeaasta algust
 • valla õpetajate ühiskoolituse korraldamine
 • ühisüritused (õpetajate päev, valla aastapäev)
 • valla ajaleht „Kaldad“- maine-kujundusalane koostöö

 

 

Välimised huvigrupid

huvigrupp

tegevuskava

TORI LASTEAED

 • koolivalmiduse toetamine 1.kl. õpetaja ja lasteaiaõpetaja vahel- vaatlus 2x aastas
 • koostöö läbi ühise logopeed/eripedagoogi (lastevanemate nõustamine, koosolekutel osalemine)
 • koolis toimuvate lavastuste/dramatiseeringute esitamine lasteaialastele
 • koostöö läbi projektide/toolid lasteaiale 2007- lillekastid jm
 • ruumide kasutamine
 • õpilaste kaasamine lasteaia õpetajate päeva korraldamisel

TORI RAHVAMAJA

 • vallasisesed üritused ( solistide konkurss, folklooripäev, Tori jõulupuu jt)
 • abi koolimaja kaunistamisel
 • koostöö maakonna ürituste korraldamisel (lauluvõistlus VäikeCanto)
 • õpilaste esinemine valla üritustel

TORI RAAMATUKOGU

 • ühise ruumi jagamine
 • kohtumine lugejatega jm üritused

 

TORI MUUSEUM

 • rahvakalendri tähtpäevade tähistamine  I-II kooliaste 2x aastas
 • abi kodulooliste uurimistööde koostamisel/ valminud töödega valla koduloopäeval esinemine

TORI SPORDIKLUBI

 • ühisüritused/ võistlused
 • projektidest saadud vahendite ühine kasutamine

VALLA ETTEVÕTJAD/TURISMIEDENDAJAD

 • teenuse kasutamine  matkapäevadel jm üritustel
 • õpetajate jõuluürituse korraldamine
 • koostöö suusaradade korrashoiul

PÄRNU MAAVALITSUS

 • ainesektsioonide töös osalemine
 • maakondlikud üritused ja olümpiaadid
 • parimate õppurite, õpetajate, koolijuhtide tunnustamine

PÄRNU ÕPPENÕUSTAMISKESKUS

 • logopeediline ja psühholoogiline nõustamine
 • karjäärinõustamine 8.-9.klassile
 • ümarlauad, koolitused

TALLINNA ÜLIKOOL

 • vajadusel praktikakoht ja praktika juhendamine

 

RMK

 • õuesõppepäeval programmid erinevates keskustes-2x aastas

 

VILISTLASED

 • järjekindla ja regulaarse seose loomine ja hoidmine/vilistlaspidu  kooli juubelitel
 • õppimisvõimaluste tutvustamine 9.klassi õpilastele

   

MTÜ ROHELISE JÕEMAA KOOSTÖÖKOGU

 • projektide kirjutamise nõustamine
 • Rohelise Jõemaa mängud kooli territooriumil augustis (sport, kultuur)

PÄÄSTEAMET, TERVISEKAITSEAMET jt ametid

 • turvalisuse tagamine koolis
 • teabepäevadel, õppepäevadel osalemine; õppevahendite jagamine

 

TORI PEREARSTIKESKUS

 • pidev koostöö õpilaste tervisekaitse tagamisel

VIIRA KOOL

 • ühised õpetajad (kunst, poiste tööõpetus)
 • Viira kooli õpilased käivad meie majas tööõpetuse tundides, spordiringides
 • õpilastele ühised võrkpalli ja korvpallitrennid  ning võistlused

SELJA ALGKOOL

 • 4.klassi ühisüritus 2x II poolaastal

TOOTSI PK, JUURIKARU PK

 • lastekooride ühislaululaagrid enne laulupidu

 

 

Koostööpartnereid peetakse meeles  ajal tänukaardiga kooli sünnipäeval.

Tori Põhikooli koostöö huvigrupid ja tegevuskava

                                      Läbi arutatud õpetajatega sügis 2010        

Sisemised huvigrupid

 

 

Välimised huvigrupid

huvigrupp

tegevuskava

TORI LASTEAED

 • koolivalmiduse toetamine 1.kl. õpetaja ja lasteaiaõpetaja vahel- vaatlus 2x aastas
 • koostöö läbi ühise logopeed/eripedagoogi (lastevanemate nõustamine, koosolekutel osalemine)
 • koolis toimuvate lavastuste/dramatiseeringute esitamine lasteaialastele
 • koostöö läbi projektide/toolid lasteaiale 2007- lillekastid jm
 • ruumide kasutamine
 • õpilaste kaasamine lasteaia õpetajate päeva korraldamisel

TORI RAHVAMAJA

 • vallasisesed üritused ( solistide konkurss, folklooripäev, Tori jõulupuu jt)
 • abi koolimaja kaunistamisel
 • koostöö maakonna ürituste korraldamisel (lauluvõistlus VäikeCanto)
 • õpilaste esinemine valla üritustel

TORI RAAMATUKOGU

 • ühise ruumi jagamine
 • kohtumine lugejatega jm üritused

 

TORI MUUSEUM

 • rahvakalendri tähtpäevade tähistamine  I-II kooliaste 2x aastas
 • abi kodulooliste uurimistööde koostamisel/ valminud töödega valla koduloopäeval esinemine

TORI SPORDIKLUBI

 • ühisüritused/ võistlused
 • projektidest saadud vahendite ühine kasutamine

VALLA ETTEVÕTJAD/TURISMIEDENDAJAD

 • teenuse kasutamine  matkapäevadel jm üritustel
 • õpetajate jõuluürituse korraldamine
 • koostöö suusaradade korrashoiul

PÄRNU MAAVALITSUS

 • ainesektsioonide töös osalemine
 • maakondlikud üritused ja olümpiaadid
 • parimate õppurite, õpetajate, koolijuhtide tunnustamine

PÄRNU ÕPPENÕUSTAMISKESKUS

 • logopeediline ja psühholoogiline nõustamine
 • karjäärinõustamine 8.-9.klassile
 • ümarlauad, koolitused

TALLINNA ÜLIKOOL

 • vajadusel praktikakoht ja praktika juhendamine

 

RMK

 • õuesõppepäeval programmid erinevates keskustes-2x aastas

 

VILISTLASED

 • järjekindla ja regulaarse seose loomine ja hoidmine/vilistlaspidu  kooli juubelitel
 • õppimisvõimaluste tutvustamine 9.klassi õpilastele

   

MTÜ ROHELISE JÕEMAA KOOSTÖÖKOGU

 • projektide kirjutamise nõustamine
 • Rohelise Jõemaa mängud kooli territooriumil augustis (sport, kultuur)

PÄÄSTEAMET, TERVISEKAITSEAMET jt ametid

 • turvalisuse tagamine koolis
 • teabepäevadel, õppepäevadel osalemine; õppevahendite jagamine

 

TORI PEREARSTIKESKUS

 • pidev koostöö õpilaste tervisekaitse tagamisel

VIIRA KOOL

 • ühised õpetajad (kunst, poiste tööõpetus)
 • Viira kooli õpilased käivad meie majas tööõpetuse tundides, spordiringides
 • õpilastele ühised võrkpalli ja korvpallitrennid  ning võistlused

SELJA ALGKOOL

 • 4.klassi ühisüritus 2x II poolaastal

TOOTSI PK, JUURIKARU PK

 • lastekooride ühislaululaagrid enne laulupidu

 

 

Koostööpartnereid peetakse meeles  ajal tänukaardiga kooli sünnipäeval.

huvigrupp

tegevuskava

ÕPILASED/

KLASSIVANEMAD/

TORI KOOLI ÕPILASESINDUS

 • õppe-kasvatustöö
 • kooli tunniväliste ürituste korraldamine

ÕPETAJAD

 • õppe-kasvatustöö
 • tunniväline tegevus
 • ühisüritused

LAPSEVANEMAD/

 

 

 

 

HOOLEKOGU/

 

 

 

 

TORI KOOLI SIHTASUTUS

 • üldkoosolek 1x aastas
 • klassikoosolek 1x aastas
 • arenguvestlus 1x aastas
 • kooli üritustel osalemine
 • ühenduse pidamine pidevalt
 • hoogtööpäev 1x aastas
 • perespordipäev „Virula Cup“ 1x a
 • seadusest tulenev koostöö(arengukava, põhimäärus, atesteerimiskomisjon, vaba ametikoha komisjon)
 • projektid koolikeskkonna parendamiseks

KOOLI PIDAJA

 • seadusest tulenev koostöö
 • tunnustamine/õnnitlemine
 • ringkäik koolimajas enne õppeaasta algust
 • valla õpetajate ühiskoolituse korraldamine
 • ühisüritused (õpetajate päev, valla aastapäev)
 • valla ajaleht „Kaldad“- maine-kujundusalane koostöö