Meie koolist

Õpilasesindus


Õpilasesinduse põhimäärus


TÕE KOGUNEMINE TEISIPÄEVITI PEALE 4. TUNDI HUVITOAS.


Õpilasesinduse liikmed 2023/2024

5.kl

Raili Kurm

Ander Lumijõe

6. kl

Kristin Tohv

Laura Maasik

7.a kl

Sander-Ati Azojan

Amalie Ergezinger

7.b kl

Mia Maria Mitt

Liisa Mikkonen

8.a kl

Liis- Marii Nõmm

8.b kl

Markus Dreimann

Mirjam Tamm

9.b kl

Mathelyn Jaanimäe - esimees

Sigrid Parm- aseesimees

 

Alus:

Tori Põhikooli õpilasesindus (TÕE) põhimäärus Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-3/23 (12.04.2019) pt 5.

Õpilasesinduse põhimäärus


TÕE KOGUNEMINE TEISIPÄEVITI PEALE 4. TUNDI HUVITOAS.


Õpilasesinduse liikmed 2023/2024

5.kl

Raili Kurm

Ander Lumijõe

6. kl

Kristin Tohv

Laura Maasik

7.a kl

Sander-Ati Azojan

Amalie Ergezinger

7.b kl

Mia Maria Mitt

Liisa Mikkonen

8.a kl

Liis- Marii Nõmm

8.b kl

Markus Dreimann

Mirjam Tamm

9.b kl

Mathelyn Jaanimäe - esimees

Sigrid Parm- aseesimees

 

Alus:

Tori Põhikooli õpilasesindus (TÕE) põhimäärus Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-3/23 (12.04.2019) pt 5.