Meie koolist

Tunnustused


Tori valla aastapäeval jagati tunnustusi

Aasta noor 2022 Aile Parts

Tori valla aukodaniku tiitli said Tõnu Endrekson ja Ülo Soomets

PALJU ÕNNE!

 


Palju õnne, õpetaja Anne Rätsep! 

Tori valla haridus- ja noorsookomisjon valis vanemõpetaja Anne Rätsepa Tori valla 2022. aasta haridustöötajaks. 

Õpetaja Anne alustas Tori Põhikoolis tööd  01.augustil 1991 aastal. 
Anne Rätsep  on lõpetanud Tartu Pedagoogilise Kooli 1991.aastal muusikaõpetaja ja lasteaia muusikakasvataja erialal. Koolist antud iseloomustuses seisab, et õpilane koolis oli sõnakas, oma arvamust omav, otsekohene ning loogiliselt probleeme lahendav. 
Huvi käsitöö vastu aga innustas teda õppima edasi. 2004.aastal  lõpetas õpetaja Anne Tallinna Pedagoogikaülikooli käsitöö ja kodunduse õpetajana. Õpetaja Anne on oma õpetajakutset kaitsnud Kutsekojas ja talle on omistatud vanemõpetaja järk. 

Kooli kollektiiv otsustas esitada Anne Rätsepa   Tori valla 2022. aasta haridustöötaja kandidaadiks, sest oma entusiastliku tegevusega on ta  silma jäänud kooli ja piirkonna hariduselu loova ja aktiivse edendajana, tema töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks. 2022.aastal väärib esile tõstmist  õpetaja toetus  9. klassi klassijuhatajana klassi lõpetamisel. 

Täna töötab  vanemõpetaja Anne Rätsep Tori Põhikoolis käsitöö ja kodunduse ning muusikaõpetajana ning klassijuhatajana. Tema 9. klass lõpetas kevadel edukalt põhikooli ja sellest sügisest on õp Anne 6.a klassi juhataja. 

Õpetaja Anne peab  oma töös oluliseks õpilaste loovuse ja kodanikutunde arendamist, kasutab tundides õppimist toetavat  hindamist ning arvestab õpilaste iseärasustega. 

Õpetajana teeb ta aktiivselt koostööd naaberkoolidega ning kohaliku kogukonna erinevate 

huvigruppidega. Oma tundides väärtustab ta   kodukoha rikka kultuuripärandi tundmaõppimist, pidades silmas  Tori Põhikooli visiooni "Haridus ja haritus 

kodukoolist/vallast". 

Kolleegina on Anne alati väga toetav ja abivalmis. Oma ellusuhtumiselt on ta  positiivne ja nakatab sellega teisigi. 

Klassijuhatajana õpib õpetaja oma õpilasi tundma ning suunab ning arendab nende tugevusi. Eelmisel kooliaastal 9. klassi jõudnute hulgas oli nii andekaid kui ka hariduslike erivajadustega õpilasi, kes kõik tänu oma klassijuhataja toele olid aktiivsed nii klassi - kui ka kooli tegevustes. Koos korraldati  erinevaid sündmusi ja oldi üksteisele toeks õppimisel. 

Õpetaja Anne on hinnatud klassijuhataja, nii et nüüd sügisest oli 6.a klass üliõnnelik, et  nad õp Anne endale klassijuhatajaks said. 

Väga tänuväärne  on Anne koostöö kogukonnaga. Oma tegevusest räägib ta ise nii:  

”Koostöö kogukonnaga on väga oluline, et väärtustada haridust ühiskonnas. 

Kuulun Randivälja külaseltsi, kelle toel ja Rohelise Jõemaa koostöökogu kaasabil olen välja andnud raamatu “Tori kihelkonna rahvarõivad”. Olen üks raamatu kahest autorist ja ka projektijuht. 

Oman kogemust ka täiskasvanute koolitamisel. Mitmel korral olen kohalikke elanikke koolitanud “Täiskasvanud õppija nädalal”- oktoobris, “Tori öödel ja päevadel”- augustis ning Klaara-Manni Puhkemajas- erinevatele seltskondadele. Koolitused on olnud käsitööalased ja teemad enamasti rahvusliku käsitöö valdkonnast. 

Väga tähtsaks tööks koostöös kogukonnaga pean õpilaste kodu-uurimuslike tööde juhendamist. Juhendan õpilasi juba aastast 2011. Kodu-uurimuslik töö võimaldab noorel inimesel paremini oma kodukohta tundma õppida. Samuti muutub töö teostamise ajal tugevamaks side erinevate põlvkondade vahel ning noor inimene hakkab enim väärtustama oma juuri.  See omakorda annab lootust , et ta oma kodumaad ja rahvust kunagi ei hülga. 

Võtan osa  Selja Lauluseltsingu  tegevusest. Lisaks regulaarsetele lauluproovidele ning esinemistele koduvallas ja mujal, korraldame Tori kirikus  jõulukontserte. Ürituse eesmärgiks on kutsuda koos meiega musitseerima Torist pärit andekaid noori muusikuid ning meie sõpruskollektiive. Senini on tagasiside olnud väga positiivne ja kirik on kuulajatest tulvil! 

Laulupeoeelsetel aastatel korraldame koos naaberkoolide õpetajatega  meie piirkonna lastekooride ühiseid laululaagreid (Tori, Tootsi, Pärnjõe, Juurikaru PK). Ka praegu valmistun oma lastekooriga laulupeole minekuks!” 

Kauaaegne kolleeg Juta Lange-Nõmm on üles kirjutanud  paar lugu õpetaja Annest. 

Kinnaste pärast suvetööl 

Õpetajate kohta liigub kogukonnas, eriti lastevanemate hulgas mitmesuguseid jutte, legende. 

Üks Anne Rätsepa õpetajaolemust iseloomustav lugu on  väga vana, pärit ajast, mil Anne oma õpetajateed alles alustas. Räägitakse, et üks tütarlaps polnud saanud klassi lõpetada, sest tal oli käsitöös suvetöö. See tähendas seda, et tal olid, ütleme kindad-sokid jäänud õigeaegselt kudumata ja õpetajale esitamata. 

Aastaid hiljem pole sellist lugu enam juhtunud. Õpetaja on suutnud kõigile oma õpilastele käsitöövõtted selgeks teha ja õpilased teavad, et tööd tuleb õigeaegselt esitada. 

Seisa sirgelt, tee rõõmus nägu pähe… ja laula! 

Tänapäeval on õpilaste iga tegevus lahatud osadeks, et õpilane saaks ise enda esitust analüüsida ja et kaasõpilased saaksid esinemisprotsessis osaleda- anda hinnangut. Nii on lauluklassi seinal 4 punktist koosnev hindamisjuhend, mille alusel saab lauljat ja laulmist hinnata. 

Kas nüüd just see hindamisjuhend aitab, kuid igal juhul Tori kooli lapsed julgevad ja oskavad laulda oma kooli valssi, Eesti Vabariigi  hümni, paljusid rahvusromantilisi laule. Ikka nii, et õpetaja Anne Rätsep oma kõlava selge häälega ees ja kogu koolipere temaga koos.  

Oleme rõõmsad ja uhked, et õpetaja Anne juba aastakümneid meie koolis õpetajana töötab ja  klasse juhatab! 


Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) korraldatud edukate õpilaste tänupäevale, mis toimus 3. juunil Pärnu Muuseumis, oli Tori vallast kutsutud 13 õpilast ja kolm õpetajat. 

Tunnustatud õpilased Tori Põhikoolist

Johannes Ergezinger, on kooli edukalt esindanud olümpiaadidel füüsikas, geograafias ja matemaatikas, kus saavutas maakonnas I koha. Oma uurimistööga „Taali vallamajast Paikuse korteriühistuni. Ühe maja lugu" pälvis noormees Juta Musta nimelise preemia. Johannes juhib kooli õpilasesindust, osaleb Pärnu Spordikooli kergejõustikutrennis ja on edukas erinevatel spordivõistlustel. Ta õpib Sindi Muusikakoolis akordionit ja osaleb muusikakooli bändis. Vabal ajal huvitub Johannes RC- auto-, paadi- ja lennukimudelitest. 

Guido Tael, on tubli õppija ja aktiivne spordipoiss. Guidol on väga head tulemused matemaatikas, ta esindas kooli matemaatikaolümpiaadil. Matemaatikavõistlusel Nuputa sai ta oma võistkonnaga I koha ja esindas maakonda vabariiklikus voorus. Guido tegeleb juba kaheksa aastat aktiivselt jalgpalliga jalgpalliklubi Vändra Vaprus ridades, temast on kujunenud hea kaitsemängija. Vabal ajal huvitub Guido arvutimängudest ning käib jalgrattaga sõitmas. 

Sander Loite, on sõbralik noormees ja teda iseloomustavad iseseisvus ning süstemaatilisus. Sander on väga mitmekülgne ning võiks kooli esindada kõigil olümpiaadidel, sel aastal saavutas ta eesti keele olümpiaadil ja matemaatikaviktoriinil Nuputa III koha. Juba mitmeid aastaid lööb Sander kaasa kohalikus gaidide rühmas, kus palju matkatakse, peetakse koondusi ja osaletakse laagrites. Vabal ajal aitab Sander oma vanematel aias töid teha. 

Tunnustatud õpetaja Tori Põhikoolist

Kadri Vabrit, on noor matemaatikaõpetaja, kes asus tööle kaks aastat tagasi „Noored kooli" programmi kaudu. Kuna kõik nomineeritud õpilased on matemaatikas väga häid tulemusi saavutanud, saab öelda, et õpetaja Kaidi teeb väga head tööd. Õpetaja Kaidi on öelnud, et tema eesmärgiks on olla õpetaja, kes suudab õpilastes tekitada õpihimu, sidudes teooria praktikaga. Talle on oluline, et õpilased oskaksid eesmärke seada, näeksid õpitavas seoseid tegeliku eluga ning seda, kuidas uued teadmised neile kasulikud on – see tekitab õpilastes motivatsiooni õppida ja ennast arendada. 

Tublidele andsid tänukirjad ja meened üle Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu esimees Lauri Luur ja hariduskomisjoni esimees Jana Malõh. Tänupäeval astus üles ansambel Agulipoisid ja päeva lõpetas pidulik bankett. Kõik tunnustusüritusel osalejad said külastada ka muuseumi püsinäitust. 


 

Tori valla aastapäeval jagati tunnustusi

Aasta noor 2022 Aile Parts

Tori valla aukodaniku tiitli said Tõnu Endrekson ja Ülo Soomets

PALJU ÕNNE!

 


Palju õnne, õpetaja Anne Rätsep! 

Tori valla haridus- ja noorsookomisjon valis vanemõpetaja Anne Rätsepa Tori valla 2022. aasta haridustöötajaks. 

Õpetaja Anne alustas Tori Põhikoolis tööd  01.augustil 1991 aastal. 
Anne Rätsep  on lõpetanud Tartu Pedagoogilise Kooli 1991.aastal muusikaõpetaja ja lasteaia muusikakasvataja erialal. Koolist antud iseloomustuses seisab, et õpilane koolis oli sõnakas, oma arvamust omav, otsekohene ning loogiliselt probleeme lahendav. 
Huvi käsitöö vastu aga innustas teda õppima edasi. 2004.aastal  lõpetas õpetaja Anne Tallinna Pedagoogikaülikooli käsitöö ja kodunduse õpetajana. Õpetaja Anne on oma õpetajakutset kaitsnud Kutsekojas ja talle on omistatud vanemõpetaja järk. 

Kooli kollektiiv otsustas esitada Anne Rätsepa   Tori valla 2022. aasta haridustöötaja kandidaadiks, sest oma entusiastliku tegevusega on ta  silma jäänud kooli ja piirkonna hariduselu loova ja aktiivse edendajana, tema töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks. 2022.aastal väärib esile tõstmist  õpetaja toetus  9. klassi klassijuhatajana klassi lõpetamisel. 

Täna töötab  vanemõpetaja Anne Rätsep Tori Põhikoolis käsitöö ja kodunduse ning muusikaõpetajana ning klassijuhatajana. Tema 9. klass lõpetas kevadel edukalt põhikooli ja sellest sügisest on õp Anne 6.a klassi juhataja. 

Õpetaja Anne peab  oma töös oluliseks õpilaste loovuse ja kodanikutunde arendamist, kasutab tundides õppimist toetavat  hindamist ning arvestab õpilaste iseärasustega. 

Õpetajana teeb ta aktiivselt koostööd naaberkoolidega ning kohaliku kogukonna erinevate 

huvigruppidega. Oma tundides väärtustab ta   kodukoha rikka kultuuripärandi tundmaõppimist, pidades silmas  Tori Põhikooli visiooni "Haridus ja haritus 

kodukoolist/vallast". 

Kolleegina on Anne alati väga toetav ja abivalmis. Oma ellusuhtumiselt on ta  positiivne ja nakatab sellega teisigi. 

Klassijuhatajana õpib õpetaja oma õpilasi tundma ning suunab ning arendab nende tugevusi. Eelmisel kooliaastal 9. klassi jõudnute hulgas oli nii andekaid kui ka hariduslike erivajadustega õpilasi, kes kõik tänu oma klassijuhataja toele olid aktiivsed nii klassi - kui ka kooli tegevustes. Koos korraldati  erinevaid sündmusi ja oldi üksteisele toeks õppimisel. 

Õpetaja Anne on hinnatud klassijuhataja, nii et nüüd sügisest oli 6.a klass üliõnnelik, et  nad õp Anne endale klassijuhatajaks said. 

Väga tänuväärne  on Anne koostöö kogukonnaga. Oma tegevusest räägib ta ise nii:  

”Koostöö kogukonnaga on väga oluline, et väärtustada haridust ühiskonnas. 

Kuulun Randivälja külaseltsi, kelle toel ja Rohelise Jõemaa koostöökogu kaasabil olen välja andnud raamatu “Tori kihelkonna rahvarõivad”. Olen üks raamatu kahest autorist ja ka projektijuht. 

Oman kogemust ka täiskasvanute koolitamisel. Mitmel korral olen kohalikke elanikke koolitanud “Täiskasvanud õppija nädalal”- oktoobris, “Tori öödel ja päevadel”- augustis ning Klaara-Manni Puhkemajas- erinevatele seltskondadele. Koolitused on olnud käsitööalased ja teemad enamasti rahvusliku käsitöö valdkonnast. 

Väga tähtsaks tööks koostöös kogukonnaga pean õpilaste kodu-uurimuslike tööde juhendamist. Juhendan õpilasi juba aastast 2011. Kodu-uurimuslik töö võimaldab noorel inimesel paremini oma kodukohta tundma õppida. Samuti muutub töö teostamise ajal tugevamaks side erinevate põlvkondade vahel ning noor inimene hakkab enim väärtustama oma juuri.  See omakorda annab lootust , et ta oma kodumaad ja rahvust kunagi ei hülga. 

Võtan osa  Selja Lauluseltsingu  tegevusest. Lisaks regulaarsetele lauluproovidele ning esinemistele koduvallas ja mujal, korraldame Tori kirikus  jõulukontserte. Ürituse eesmärgiks on kutsuda koos meiega musitseerima Torist pärit andekaid noori muusikuid ning meie sõpruskollektiive. Senini on tagasiside olnud väga positiivne ja kirik on kuulajatest tulvil! 

Laulupeoeelsetel aastatel korraldame koos naaberkoolide õpetajatega  meie piirkonna lastekooride ühiseid laululaagreid (Tori, Tootsi, Pärnjõe, Juurikaru PK). Ka praegu valmistun oma lastekooriga laulupeole minekuks!” 

Kauaaegne kolleeg Juta Lange-Nõmm on üles kirjutanud  paar lugu õpetaja Annest. 

Kinnaste pärast suvetööl 

Õpetajate kohta liigub kogukonnas, eriti lastevanemate hulgas mitmesuguseid jutte, legende. 

Üks Anne Rätsepa õpetajaolemust iseloomustav lugu on  väga vana, pärit ajast, mil Anne oma õpetajateed alles alustas. Räägitakse, et üks tütarlaps polnud saanud klassi lõpetada, sest tal oli käsitöös suvetöö. See tähendas seda, et tal olid, ütleme kindad-sokid jäänud õigeaegselt kudumata ja õpetajale esitamata. 

Aastaid hiljem pole sellist lugu enam juhtunud. Õpetaja on suutnud kõigile oma õpilastele käsitöövõtted selgeks teha ja õpilased teavad, et tööd tuleb õigeaegselt esitada. 

Seisa sirgelt, tee rõõmus nägu pähe… ja laula! 

Tänapäeval on õpilaste iga tegevus lahatud osadeks, et õpilane saaks ise enda esitust analüüsida ja et kaasõpilased saaksid esinemisprotsessis osaleda- anda hinnangut. Nii on lauluklassi seinal 4 punktist koosnev hindamisjuhend, mille alusel saab lauljat ja laulmist hinnata. 

Kas nüüd just see hindamisjuhend aitab, kuid igal juhul Tori kooli lapsed julgevad ja oskavad laulda oma kooli valssi, Eesti Vabariigi  hümni, paljusid rahvusromantilisi laule. Ikka nii, et õpetaja Anne Rätsep oma kõlava selge häälega ees ja kogu koolipere temaga koos.  

Oleme rõõmsad ja uhked, et õpetaja Anne juba aastakümneid meie koolis õpetajana töötab ja  klasse juhatab! 


Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) korraldatud edukate õpilaste tänupäevale, mis toimus 3. juunil Pärnu Muuseumis, oli Tori vallast kutsutud 13 õpilast ja kolm õpetajat. 

Tunnustatud õpilased Tori Põhikoolist

Johannes Ergezinger, on kooli edukalt esindanud olümpiaadidel füüsikas, geograafias ja matemaatikas, kus saavutas maakonnas I koha. Oma uurimistööga „Taali vallamajast Paikuse korteriühistuni. Ühe maja lugu" pälvis noormees Juta Musta nimelise preemia. Johannes juhib kooli õpilasesindust, osaleb Pärnu Spordikooli kergejõustikutrennis ja on edukas erinevatel spordivõistlustel. Ta õpib Sindi Muusikakoolis akordionit ja osaleb muusikakooli bändis. Vabal ajal huvitub Johannes RC- auto-, paadi- ja lennukimudelitest. 

Guido Tael, on tubli õppija ja aktiivne spordipoiss. Guidol on väga head tulemused matemaatikas, ta esindas kooli matemaatikaolümpiaadil. Matemaatikavõistlusel Nuputa sai ta oma võistkonnaga I koha ja esindas maakonda vabariiklikus voorus. Guido tegeleb juba kaheksa aastat aktiivselt jalgpalliga jalgpalliklubi Vändra Vaprus ridades, temast on kujunenud hea kaitsemängija. Vabal ajal huvitub Guido arvutimängudest ning käib jalgrattaga sõitmas. 

Sander Loite, on sõbralik noormees ja teda iseloomustavad iseseisvus ning süstemaatilisus. Sander on väga mitmekülgne ning võiks kooli esindada kõigil olümpiaadidel, sel aastal saavutas ta eesti keele olümpiaadil ja matemaatikaviktoriinil Nuputa III koha. Juba mitmeid aastaid lööb Sander kaasa kohalikus gaidide rühmas, kus palju matkatakse, peetakse koondusi ja osaletakse laagrites. Vabal ajal aitab Sander oma vanematel aias töid teha. 

Tunnustatud õpetaja Tori Põhikoolist

Kadri Vabrit, on noor matemaatikaõpetaja, kes asus tööle kaks aastat tagasi „Noored kooli" programmi kaudu. Kuna kõik nomineeritud õpilased on matemaatikas väga häid tulemusi saavutanud, saab öelda, et õpetaja Kaidi teeb väga head tööd. Õpetaja Kaidi on öelnud, et tema eesmärgiks on olla õpetaja, kes suudab õpilastes tekitada õpihimu, sidudes teooria praktikaga. Talle on oluline, et õpilased oskaksid eesmärke seada, näeksid õpitavas seoseid tegeliku eluga ning seda, kuidas uued teadmised neile kasulikud on – see tekitab õpilastes motivatsiooni õppida ja ennast arendada. 

Tublidele andsid tänukirjad ja meened üle Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu esimees Lauri Luur ja hariduskomisjoni esimees Jana Malõh. Tänupäeval astus üles ansambel Agulipoisid ja päeva lõpetas pidulik bankett. Kõik tunnustusüritusel osalejad said külastada ka muuseumi püsinäitust.