Koolielu

Üldtööplaan


Eesmärgid 2023/24 õppeaastaks

Tori Põhikooli tunniväliste sündmuste plaan 2023/24 I poolaasta

Tori Põhikooli tunniväliste sündmuste plaan 2022/23 II poolaasta

Iga klass külastab teatrietendust

Igale klassile õppeprogramm looduses

Sisekontroll 2022/23 õppeaastal

Eesmärgid 2023/24 õppeaastaks

Tori Põhikooli tunniväliste sündmuste plaan 2023/24 I poolaasta

Tori Põhikooli tunniväliste sündmuste plaan 2022/23 II poolaasta

Iga klass külastab teatrietendust

Igale klassile õppeprogramm looduses

Sisekontroll 2022/23 õppeaastal