Uudised

Kodukorras muudatus 16. oktoober silver.silluta


Väljavõte Tori Põhikooli kodukorrast 

 

1.-6. klassi õpilastel on keelatud  kooli territooriumil nutiseadmete ja mobiiltelefonide vaba kasutamine vahetunnis, tunnis, pikapäevarühmas ja ringitunnis, va õpetaja juhendamisel õppetööga seonduv tegevus.  

7.-9. klassi õpilastel  on keelatud koolimajas nutiseadmete ja mobiiltelefonide vaba kasutamine, va õpetaja juhendamisel õppetööga seonduv tegevus. Nutiseadet ja mobiiltelefoni võib kasutada koolimaja õuealal. 

Mobiiltelefon  on õpilastel  tunnis välja lülitatud. Korra vastu eksinud õpilane annab oma telefoni õpetaja kätte ja seda hoiustatakse vastavalt kodukorra punktile 10.1. 

Vanemale helistamine toimub kindlaks määratud koolimaja kohas.  

 

Heaks kiitnud kooli õppenõukogu 28.08.2023 

                                    kooli õpilasesindus 10.10.2023 

                                    kooli hoolekogu 12.10.2023 

Väljavõte Tori Põhikooli kodukorrast 

 

1.-6. klassi õpilastel on keelatud  kooli territooriumil nutiseadmete ja mobiiltelefonide vaba kasutamine vahetunnis, tunnis, pikapäevarühmas ja ringitunnis, va õpetaja juhendamisel õppetööga seonduv tegevus.  

7.-9. klassi õpilastel  on keelatud koolimajas nutiseadmete ja mobiiltelefonide vaba kasutamine, va õpetaja juhendamisel õppetööga seonduv tegevus. Nutiseadet ja mobiiltelefoni võib kasutada koolimaja õuealal. 

Mobiiltelefon  on õpilastel  tunnis välja lülitatud. Korra vastu eksinud õpilane annab oma telefoni õpetaja kätte ja seda hoiustatakse vastavalt kodukorra punktile 10.1. 

Vanemale helistamine toimub kindlaks määratud koolimaja kohas.  

 

Heaks kiitnud kooli õppenõukogu 28.08.2023 

                                    kooli õpilasesindus 10.10.2023 

                                    kooli hoolekogu 12.10.2023