Meie lood

Nädal 03.-09.06.2024 31. mai silver.silluta


E, 03.06

Koolituse „Sotsiaalsete- ja emotsionaalsete oskuste õpiringid“ lõpupäev Tallinnas, osalevad õppealajuhataja, huvijuht, õp Merike, õp Siiri

· 7. klassidel matemaatika kooli tasemetöö (õp Marek ja direktor)

2. tund 7.b klass (kab 10)

4. tund 7.a klass (kab 10)

· Kell 11.30 Edukas õppur väljasõit, vallavanema vastuvõtt toimub Sindi seltsimajas kell 12.00- 13.30. (direktor)

· lühendatud päev kuni kell 12.00 (4 tundi)

Suur buss viib kell 12.00 õpilased Taali ja siis läheb oma tavapärastele ringidele.

Väike buss viib kell 12.30 Jõesuusse, siis läheb tavapärastele ringidele.

· 17.30 algab 2. klassi klassiõhtu (õp Heli L)

 

T, 04.06

· 8. klasside eesti keele kooli tasemetöö kab 10 (õp Merike ja õppealajuhataja)

1. tund 8.a ja

2. tund 8.b klass.

· Tantsuvahetund peale 2. tundi (TÕE) õues

· 3.tunni ajal 3. klassi liikluse järeleksam (direktor)

· TÕE liikmed kohtuvad huvitoas peale 4. tundi (huvijuht)

· POLi tänupäev kell 12 Pärnus.

Sõit õppealajuhataja autoga kell 11.15.

· Hobumajandus 5.- 6. tunni ajal 4. kl II rühm

Tunni aeg hobusekasvanduses 12.15- 13.30, treener Maila Kukk

Tegevus toimub tallis hobustega. Palun selga sobiv riietus.

Saadab koolimajast ära direktor.

 

K, 05.06

8. klass pole tundides, toimub matemaatika üleminekueksam aulas algusega kell 10.00.

Komisjoni kuuluvad direktor, matemaatikaõpetaja, õppealajuhataja, õp Annikki.

• Mänguvahetund peale 2. tundi aulas ( mängujuhid, huvijuht)

• Hobumajandus 4.-5. tunni ajal 5. klassi tüdrukud.

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk

Liiguvad iseseisvalt.

• Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 6. klassi rühm (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

Liiguvad iseseisvalt.

· Koolibri kirjastus tutvustab uut 5. klassi ajalooõpikut Pärnus, osaleb õp Eva.

· 14.30- 17.00 4. klassi klassiõhtu (õp Heli M)

· HINDED VÄLJA 1.-8. klassi õpilastele kell 15.00.

 

N, 06.06

· Põhikooli matemaatika lõpueksam kell 10.00- 13.00 aulas.

Loodushommik ja MATKAPÄEV

 

R, 07.06

Majandusjuhataja pole majas(07.06.2024)

· Õpilaste õpikud on tagastatud raamatukokku.

Õppenõukogu toimub kell 14.45 aulas

Päevakord:

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale tööle jätmine, klassikursust kordama jätmine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 1 ja Tori Põhikooli õppekava üldosa kinnitatud kk 1-3/4 20.09.2017 punkt 6.6)

 

L, 08.06

Kirli 45.

E, 03.06

Koolituse „Sotsiaalsete- ja emotsionaalsete oskuste õpiringid“ lõpupäev Tallinnas, osalevad õppealajuhataja, huvijuht, õp Merike, õp Siiri

· 7. klassidel matemaatika kooli tasemetöö (õp Marek ja direktor)

2. tund 7.b klass (kab 10)

4. tund 7.a klass (kab 10)

· Kell 11.30 Edukas õppur väljasõit, vallavanema vastuvõtt toimub Sindi seltsimajas kell 12.00- 13.30. (direktor)

· lühendatud päev kuni kell 12.00 (4 tundi)

Suur buss viib kell 12.00 õpilased Taali ja siis läheb oma tavapärastele ringidele.

Väike buss viib kell 12.30 Jõesuusse, siis läheb tavapärastele ringidele.

· 17.30 algab 2. klassi klassiõhtu (õp Heli L)

 

T, 04.06

· 8. klasside eesti keele kooli tasemetöö kab 10 (õp Merike ja õppealajuhataja)

1. tund 8.a ja

2. tund 8.b klass.

· Tantsuvahetund peale 2. tundi (TÕE) õues

· 3.tunni ajal 3. klassi liikluse järeleksam (direktor)

· TÕE liikmed kohtuvad huvitoas peale 4. tundi (huvijuht)

· POLi tänupäev kell 12 Pärnus.

Sõit õppealajuhataja autoga kell 11.15.

· Hobumajandus 5.- 6. tunni ajal 4. kl II rühm

Tunni aeg hobusekasvanduses 12.15- 13.30, treener Maila Kukk

Tegevus toimub tallis hobustega. Palun selga sobiv riietus.

Saadab koolimajast ära direktor.

 

K, 05.06

8. klass pole tundides, toimub matemaatika üleminekueksam aulas algusega kell 10.00.

Komisjoni kuuluvad direktor, matemaatikaõpetaja, õppealajuhataja, õp Annikki.

• Mänguvahetund peale 2. tundi aulas ( mängujuhid, huvijuht)

• Hobumajandus 4.-5. tunni ajal 5. klassi tüdrukud.

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk

Liiguvad iseseisvalt.

• Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 6. klassi rühm (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

Liiguvad iseseisvalt.

· Koolibri kirjastus tutvustab uut 5. klassi ajalooõpikut Pärnus, osaleb õp Eva.

· 14.30- 17.00 4. klassi klassiõhtu (õp Heli M)

· HINDED VÄLJA 1.-8. klassi õpilastele kell 15.00.

 

N, 06.06

· Põhikooli matemaatika lõpueksam kell 10.00- 13.00 aulas.

Loodushommik ja MATKAPÄEV

 

R, 07.06

Majandusjuhataja pole majas(07.06.2024)

· Õpilaste õpikud on tagastatud raamatukokku.

Õppenõukogu toimub kell 14.45 aulas

Päevakord:

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale tööle jätmine, klassikursust kordama jätmine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 1 ja Tori Põhikooli õppekava üldosa kinnitatud kk 1-3/4 20.09.2017 punkt 6.6)

 

L, 08.06

Kirli 45.