Meie lood

Nädal 10.-16.04.2023 10. aprill silver.silluta


E, 10.04

Geograafia ja inglise keele õpetaja sünnipäev!

• Ujumine 2.a klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli

· Mini-võrkpalli võistlused Pärnu- Jaagupis kell 10.00 (õp Rita Petersell)

Osalevad Amalie, Karilin Heidy, Elenoora, Ele-Liis, Johanna Mirell ja Melyssa 6. a klassist ja Laura 5. klassist

Buss kooli ees kell 9.00, tagasi ~16.00

Koolist kaasa väike eine.

Asendamine:

2. tund 6.a P KK- direktor

Edasi õp Anneli

 

T, 11.04

· Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· TÕE liikmed kohtuvad huvitoas peale 4. tundi (huvijuht)

· Hobumajandus 5.- 6. tunni ajal 4. kl poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 12.15- 13.45, treener Maila 

Tegevus toimub tallis hobustega. Palun selga sobiv riietus.

Saadab õppealajuhataja.

 

K, 12.04

Haridustehnoloogi sünnipäev!

· Õp Kätlin õppepuhkus 12.-13.04.2023 seoses õppimisega Tallinna Ülikooli Avatud Akadeemias

Asendab haridustehnoloog Piret:

1. 7.a inglise keel

2. 3.kl inglise keel

3. 5.b inglise keel

4. –

5. –

6. 4 P inglise keel

7. 4 T inglise keel

· Kell 9.00 TEAMSi koosolek koos valla haridusjuhiga, osaleb direktor

• Hobumajandus 4.-5. tunni ajal 5. klassi tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila 

Kaasa õp Anneli 

• Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 6. klassi rühm (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila 

Liiguvad iseseisvalt.

· TORE ring 7. tunni ajal 6.a ja 6.b klassile aulas (õp Meeri ja huvijuht)

 

N, 13.04

· Õp Kätlin õppepuhkus 12.-13.04.2023 seoses õppimisega Tallinna Ülikooli Avatud Akadeemias

· Asendab haridustehnoloog Piret:

1.5.b inglise keel

2. 8.b inglise keel

3. 4 P inglise keel

4. 4 T inglise keel

5.-

6.-

7. 7.a inglise keel

* Õp Andres Andrekson ei ole oma põhitöö tõttu koolimajas.

Asendab direktor

1. 7.a M

2. 7.b M

3. 7.a M

4. 7.b M

· Õp Kätly on majast ära, õpilane töötab koos klassiga.

• Ujumine 2.b klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli

· Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· 6.-7. klassi inglise keele olümpiaad Sindi Gümnaasiumis kell 12.00- 14.00

Osalevad: Andero Aas ja Kevin Oskar Tammoja 6.a klass (õp Ülle Urba)

Mia Maria Mitt ja Liisa Mikkonen 6. b klass (õp Ülle Urba)

Robin Ruberg ja Laura-Lizet Pärtel 7. a klass (õp Kätlin Lossmann)

Markus Dreimann ja Mirjam Tamm 7. b klass ( õp Ülle Urba)

Buss kooli ees kell 11.30, tagasi Sindist kell 14.00.

Söömine kell 11.25 kooli sööklas.

Kaasa õppealajuhataja 

· Peale tunde juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis. (direktor)

 

R, 14.04

Eve sünnipäev!

· Olga koolitusel „Lapse hingehoid gruppides“ Tallinnas

Õpilased töötavad koos klassiga.

· Ragne 9.kl on kutsutud koos juhendaja õp Annega Tallinnasse vabariiklikule käsitööolümpiaadile.

· Majandusjuhataja õppepuhkus seoses õppesessiooniga Sisekaitseakadeemia Maksunduse ja tolli õppekava 1. kursusel.

· Annikki õppepuhkus seoses õppesessiooniga Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava rakenduskõrgharidusõppes.

Asendamine:

1. G õpilane töötab koos klassiga

2. ÜRITUS AULAS

3. –

4. E õpilane töötab koos klassiga

5. A õpilane töötab koos klassiga

6. 2.b PPR asendab direktor

7. 2.a PPR asendab õp Meeri

· Õp Kätly Jürimäe õppepuhkus seoses õppesessiooniga Tallinna Ülikoolis.

Õpilane töötab koos klassiga

· Õp Tõivu ei ole koolimajas, osaleb mudilaskooride ettelaulmisel Pärnus

· Asendab direktor

1. 1. kl muusika

2. 2.a klassi muusika- aulas

3. 4. klassi muusika

4.2.b klassi muusika

5. 3. klassi muusika

· Õp Merike 14.-15.04 osaleb emakeeleõpetajate kevadpäevadel Ida- Virumaal.

Asendab õppealajuhataja Jana:

1.-

2. Üritus aulas

3. 7.b kirjandus

4. 7.a kirjandus

5. 8.a kirjandus

6. 9. kl kirjandus

7. õpiabi 7. klass

*Reedel on 5.-9. klassi õpilastel 2. tund ja 5. tund vahetuses. 2. tunni ajal nn klassijuhataja tund, 5. tunni ajal toimuvad 2. tunni ainetunnid.

* 2. tunni ajal on 5.-9. klassi klassijuhataja tund.

Etendus „Tiivakandjad“ aulas.

Etenduse autor on Lauri Räpp ja kestab 40 minutit.

Lavastuse põhielement on muusika: vokaali ja erinevate pillidega loodud helid. Kasutatakse tuntud muusikainstrumente (Teppo-tüüpi lõõtspill, väikekannel, karmoška, akordkannel, okariin, flööt, altflööt, torupill, pikkvile, parmupill, löökpillid).

 

L, 15.04

Türi- Tori kiirlaskumine

Tori kooli all jõe ääres on finiš.

E, 10.04

Geograafia ja inglise keele õpetaja sünnipäev!

• Ujumine 2.a klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli

· Mini-võrkpalli võistlused Pärnu- Jaagupis kell 10.00 (õp Rita Petersell)

Osalevad Amalie, Karilin Heidy, Elenoora, Ele-Liis, Johanna Mirell ja Melyssa 6. a klassist ja Laura 5. klassist

Buss kooli ees kell 9.00, tagasi ~16.00

Koolist kaasa väike eine.

Asendamine:

2. tund 6.a P KK- direktor

Edasi õp Anneli

 

T, 11.04

· Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· TÕE liikmed kohtuvad huvitoas peale 4. tundi (huvijuht)

· Hobumajandus 5.- 6. tunni ajal 4. kl poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 12.15- 13.45, treener Maila 

Tegevus toimub tallis hobustega. Palun selga sobiv riietus.

Saadab õppealajuhataja.

 

K, 12.04

Haridustehnoloogi sünnipäev!

· Õp Kätlin õppepuhkus 12.-13.04.2023 seoses õppimisega Tallinna Ülikooli Avatud Akadeemias

Asendab haridustehnoloog Piret:

1. 7.a inglise keel

2. 3.kl inglise keel

3. 5.b inglise keel

4. –

5. –

6. 4 P inglise keel

7. 4 T inglise keel

· Kell 9.00 TEAMSi koosolek koos valla haridusjuhiga, osaleb direktor

• Hobumajandus 4.-5. tunni ajal 5. klassi tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila 

Kaasa õp Anneli 

• Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 6. klassi rühm (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila 

Liiguvad iseseisvalt.

· TORE ring 7. tunni ajal 6.a ja 6.b klassile aulas (õp Meeri ja huvijuht)

 

N, 13.04

· Õp Kätlin õppepuhkus 12.-13.04.2023 seoses õppimisega Tallinna Ülikooli Avatud Akadeemias

· Asendab haridustehnoloog Piret:

1.5.b inglise keel

2. 8.b inglise keel

3. 4 P inglise keel

4. 4 T inglise keel

5.-

6.-

7. 7.a inglise keel

* Õp Andres Andrekson ei ole oma põhitöö tõttu koolimajas.

Asendab direktor

1. 7.a M

2. 7.b M

3. 7.a M

4. 7.b M

· Õp Kätly on majast ära, õpilane töötab koos klassiga.

• Ujumine 2.b klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli

· Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· 6.-7. klassi inglise keele olümpiaad Sindi Gümnaasiumis kell 12.00- 14.00

Osalevad: Andero Aas ja Kevin Oskar Tammoja 6.a klass (õp Ülle Urba)

Mia Maria Mitt ja Liisa Mikkonen 6. b klass (õp Ülle Urba)

Robin Ruberg ja Laura-Lizet Pärtel 7. a klass (õp Kätlin Lossmann)

Markus Dreimann ja Mirjam Tamm 7. b klass ( õp Ülle Urba)

Buss kooli ees kell 11.30, tagasi Sindist kell 14.00.

Söömine kell 11.25 kooli sööklas.

Kaasa õppealajuhataja 

· Peale tunde juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis. (direktor)

 

R, 14.04

Eve sünnipäev!

· Olga koolitusel „Lapse hingehoid gruppides“ Tallinnas

Õpilased töötavad koos klassiga.

· Ragne 9.kl on kutsutud koos juhendaja õp Annega Tallinnasse vabariiklikule käsitööolümpiaadile.

· Majandusjuhataja õppepuhkus seoses õppesessiooniga Sisekaitseakadeemia Maksunduse ja tolli õppekava 1. kursusel.

· Annikki õppepuhkus seoses õppesessiooniga Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava rakenduskõrgharidusõppes.

Asendamine:

1. G õpilane töötab koos klassiga

2. ÜRITUS AULAS

3. –

4. E õpilane töötab koos klassiga

5. A õpilane töötab koos klassiga

6. 2.b PPR asendab direktor

7. 2.a PPR asendab õp Meeri

· Õp Kätly Jürimäe õppepuhkus seoses õppesessiooniga Tallinna Ülikoolis.

Õpilane töötab koos klassiga

· Õp Tõivu ei ole koolimajas, osaleb mudilaskooride ettelaulmisel Pärnus

· Asendab direktor

1. 1. kl muusika

2. 2.a klassi muusika- aulas

3. 4. klassi muusika

4.2.b klassi muusika

5. 3. klassi muusika

· Õp Merike 14.-15.04 osaleb emakeeleõpetajate kevadpäevadel Ida- Virumaal.

Asendab õppealajuhataja Jana:

1.-

2. Üritus aulas

3. 7.b kirjandus

4. 7.a kirjandus

5. 8.a kirjandus

6. 9. kl kirjandus

7. õpiabi 7. klass

*Reedel on 5.-9. klassi õpilastel 2. tund ja 5. tund vahetuses. 2. tunni ajal nn klassijuhataja tund, 5. tunni ajal toimuvad 2. tunni ainetunnid.

* 2. tunni ajal on 5.-9. klassi klassijuhataja tund.

Etendus „Tiivakandjad“ aulas.

Etenduse autor on Lauri Räpp ja kestab 40 minutit.

Lavastuse põhielement on muusika: vokaali ja erinevate pillidega loodud helid. Kasutatakse tuntud muusikainstrumente (Teppo-tüüpi lõõtspill, väikekannel, karmoška, akordkannel, okariin, flööt, altflööt, torupill, pikkvile, parmupill, löökpillid).

 

L, 15.04

Türi- Tori kiirlaskumine

Tori kooli all jõe ääres on finiš.