Meie lood

Nädal 10.10 - 16.10.2022 09. oktoober silver.silluta


E, 10.10

• Ujumine 2.a klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli.

 

T, 11.10

· Loodusõpetuse e-tasemetöö 7. klassile (õp Tõnu ja õppealajuhataja)

2.-3. tund 7.a klass kab 10

4.-5. tund 7.b klass kab 22

· Kell 8.15 lasteteater „Seitsme maa ja mere taga“ kooli aulas. Pilet 3.50.

· Kell 10.00 valla haridusnõuniku kohtumine koolijuhtidega TEAMSis, osaleb direktor

· Peale 4. tundi koguneb huvitoas TÕE (õppealajuhataja)

• Hobumajandus 5.- 6. tunni ajal 4. kl poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 12.15- 13.45, treener Maila

Kaasa õppealajuhataja.

· 8. b klass Pärnus kinos Apollo kl:15:45 "Kus laulavad langustid". (õp Anneli)

· Sõit Pärnusse peale tunde Tori silla juurest bussiga ja tagasi bussidega kl 18.00 ja 18.30.

 

K, 12.10

Meeri sünnipäev!

· Loodusõpetuse e-tasemetöö 4. klassile (õp Tiina T-E ja õppealajuhataja)

2.-3. tund 4. klass koduklass

• Hobumajandus 4.-5. tunni ajal 5. klassi tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila

Kaasa õp Anneli

• Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 6. klassi rühm (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

Liiguvad iseseisvalt.

· Kell 15.00- 18.00 õpetajatele Harno koolitus Interaktiivne tahvel õppetöös (arvutiklassis)

"Interaktiivne tahvel õppetöös" koolitus toetab õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist. Lisaks toetab koolitus interaktiivsete tahvlite võimalusi kasutades õppematerjalide loomist.

 

N, 13.10

• Ujumine 2.b klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli.

· 5. klass osaleb programmis “Teistmoodi seeneretk” Kuuraniidu õpperajal.

Õpilastel toimub koolis 1. tund ning peale programmi 6.-7. tund. Tagasi jõutakse koolisöögi ajaks.

Kaasa piknikuks väike eine (soovi korral). Riietus vastavalt ilmale ning jalanõud, mis sobivad maastikul matkamiseks.

Buss koolimaja ees peale 1. tundi, väljasõit kell 9.15. Programm 9.45- 12.15. Kaasa klassijuhataja 

https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/teistmoodi-seeneretk

Läbi ürgmetsailmelise kõdusoometsa kulgeval Kuuraniidu õpperajal õpime tundma vana metsa väärtusi, erinevatel kasvukohtadel leiduvaid seeni ja nende rolli ökosüsteemis. Arutleme, milline organism seen on, millest seened toituvad, kuidas paljunevad, kellele nad vajalikud on ja kuidas inimene oma igapäevaelus seeni kasutab. Arutleme metsa eluringi teemal ning mõtestame lahti aineringed looduses.

· Õp Eva asendamine

4. 6.b ajalugu kab 10- õp Meeri

5. 8.a.kl ajalugu kab 12- õp Kaja

· Õp Siiri on majast ära 7. tunni ajal, PPR 2.b asendab direktor

· Peale tunde juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis.

· Kell 15- 17 projekti Dare of Care kohtumine kab 24 (Liina Urba)

 

R, 14.10

• Majandusjuhataja Helen tasemekoolitusel Sisekaitseakadeemias Maksunduse ja tolli õppekava 1. kursus.

· Noored kooli koolide juhtkondade programm, osalevad direktor ja õppealajuhataja

Haridustorm: haridusliku ebavõrduses lahendused. Esimene kohtumine ja tutvumine, paneeldiskuskioonide kuulamine ja grupiarutelud. Edasisele teekonnale alguse panemine. Toimumispaik: Tallinn

· Pärnumaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev Pärnus kell 10.30- 13.30, osaleb eripedagoog.

1.-2 tund toimuvad

3. tund (5.b) jääb ära

Teabepäeva läbiviimise eesmärk on tutvustada riigi poolt pakutavaid tegevusi ja võimalusi, mis on suunatud tagasipöördujatele, uussisserändajatele ja vähelõimunud püsielanikele. Näiteks räägime eesti keele õppimise võimalustest, kohanemisprogrammist, sihtgruppidele suunatud toetustest ja nõustamisteenustest. Teabepäeva teises pooles keskendume juhtumite arutamisele. Puudutame ka Ukraina sõjapõgenike olukorda Eestis.

· 5.-6. tunni ajal 8.a klassis karjääritund teemal „Eneseanalüüs“, korraldab Töötukassa karjäärinõustaja (õp Annikki)

• Peale 2. tundi õpetajate infovahetundi ei toimu, info saadetakse e-posti.

• 9. klassi klassiöö (õp Rita)

 

L, 15.10

Kauaaegne õpetaja Juta Lange- Nõmm 75.

P, 16.10

Õp Astridi sünnipäev

E, 10.10

• Ujumine 2.a klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli.

 

T, 11.10

· Loodusõpetuse e-tasemetöö 7. klassile (õp Tõnu ja õppealajuhataja)

2.-3. tund 7.a klass kab 10

4.-5. tund 7.b klass kab 22

· Kell 8.15 lasteteater „Seitsme maa ja mere taga“ kooli aulas. Pilet 3.50.

· Kell 10.00 valla haridusnõuniku kohtumine koolijuhtidega TEAMSis, osaleb direktor

· Peale 4. tundi koguneb huvitoas TÕE (õppealajuhataja)

• Hobumajandus 5.- 6. tunni ajal 4. kl poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 12.15- 13.45, treener Maila

Kaasa õppealajuhataja.

· 8. b klass Pärnus kinos Apollo kl:15:45 "Kus laulavad langustid". (õp Anneli)

· Sõit Pärnusse peale tunde Tori silla juurest bussiga ja tagasi bussidega kl 18.00 ja 18.30.

 

K, 12.10

Meeri sünnipäev!

· Loodusõpetuse e-tasemetöö 4. klassile (õp Tiina T-E ja õppealajuhataja)

2.-3. tund 4. klass koduklass

• Hobumajandus 4.-5. tunni ajal 5. klassi tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila

Kaasa õp Anneli

• Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 6. klassi rühm (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

Liiguvad iseseisvalt.

· Kell 15.00- 18.00 õpetajatele Harno koolitus Interaktiivne tahvel õppetöös (arvutiklassis)

"Interaktiivne tahvel õppetöös" koolitus toetab õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist. Lisaks toetab koolitus interaktiivsete tahvlite võimalusi kasutades õppematerjalide loomist.

 

N, 13.10

• Ujumine 2.b klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli.

· 5. klass osaleb programmis “Teistmoodi seeneretk” Kuuraniidu õpperajal.

Õpilastel toimub koolis 1. tund ning peale programmi 6.-7. tund. Tagasi jõutakse koolisöögi ajaks.

Kaasa piknikuks väike eine (soovi korral). Riietus vastavalt ilmale ning jalanõud, mis sobivad maastikul matkamiseks.

Buss koolimaja ees peale 1. tundi, väljasõit kell 9.15. Programm 9.45- 12.15. Kaasa klassijuhataja 

https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/teistmoodi-seeneretk

Läbi ürgmetsailmelise kõdusoometsa kulgeval Kuuraniidu õpperajal õpime tundma vana metsa väärtusi, erinevatel kasvukohtadel leiduvaid seeni ja nende rolli ökosüsteemis. Arutleme, milline organism seen on, millest seened toituvad, kuidas paljunevad, kellele nad vajalikud on ja kuidas inimene oma igapäevaelus seeni kasutab. Arutleme metsa eluringi teemal ning mõtestame lahti aineringed looduses.

· Õp Eva asendamine

4. 6.b ajalugu kab 10- õp Meeri

5. 8.a.kl ajalugu kab 12- õp Kaja

· Õp Siiri on majast ära 7. tunni ajal, PPR 2.b asendab direktor

· Peale tunde juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis.

· Kell 15- 17 projekti Dare of Care kohtumine kab 24 (Liina Urba)

 

R, 14.10

• Majandusjuhataja Helen tasemekoolitusel Sisekaitseakadeemias Maksunduse ja tolli õppekava 1. kursus.

· Noored kooli koolide juhtkondade programm, osalevad direktor ja õppealajuhataja

Haridustorm: haridusliku ebavõrduses lahendused. Esimene kohtumine ja tutvumine, paneeldiskuskioonide kuulamine ja grupiarutelud. Edasisele teekonnale alguse panemine. Toimumispaik: Tallinn

· Pärnumaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev Pärnus kell 10.30- 13.30, osaleb eripedagoog.

1.-2 tund toimuvad

3. tund (5.b) jääb ära

Teabepäeva läbiviimise eesmärk on tutvustada riigi poolt pakutavaid tegevusi ja võimalusi, mis on suunatud tagasipöördujatele, uussisserändajatele ja vähelõimunud püsielanikele. Näiteks räägime eesti keele õppimise võimalustest, kohanemisprogrammist, sihtgruppidele suunatud toetustest ja nõustamisteenustest. Teabepäeva teises pooles keskendume juhtumite arutamisele. Puudutame ka Ukraina sõjapõgenike olukorda Eestis.

· 5.-6. tunni ajal 8.a klassis karjääritund teemal „Eneseanalüüs“, korraldab Töötukassa karjäärinõustaja (õp Annikki)

• Peale 2. tundi õpetajate infovahetundi ei toimu, info saadetakse e-posti.

• 9. klassi klassiöö (õp Rita)

 

L, 15.10

Kauaaegne õpetaja Juta Lange- Nõmm 75.

P, 16.10

Õp Astridi sünnipäev