Meie lood

Nädal 15.-21.01.2024 15. jaanuar silver.silluta


E, 15.01

 

Õp Marwin Joseph on haige, õpilastel iseseisev töö õpikuga.

Eripedagoog on haige, õpilased töötavad klassiga.

· SE-õpiringide kohtumine kell 11.00-16.00, Tallinna Ülikooli ruumis A-325.

Osalevad: õppealajuhataja Jana, õp Merike, huvijuht Juta, infojuht Silver

Vaja sisustada 15 minutit.

Asendamine:

2.8.a kirjandus- direktor

3.7.a kirjandus- direktor

7. 2.kl PPR- direktor

• Mänguvahetund peale 2. tundi aulas (mängujuhid, huvijuht)

· Tori valla haridus- ja noorsookomisjoni koosolek toimub 15.01.2024 kell 16.30, asukoht Tori Põhikool, Virula 11, Tori alevik, Tori vald

Päevakord:

1. Tori valla üldhariduskoolide ja huvikooli pedagoogide töötasustamise alused. Ettekandja Priit Ruut

2. Tori valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused. Ettekandja Priit Ruut

3. Infopunkt

1) Noortekeskuste liitmise seisust. Ettekandja Priit Ruut

2) Õpetajate streigist ja kohtumisest haridusministriga. Ettekandja Priit Ruut

3) Õpetajate puudusest tingitud olukorrast. Ettekandjad Priit Ruut, Pille Usin

Kutsutud: vallavanem Lauri Luur, abivallavanem Priit Ruut, haridusjuht Herve Merivald, Tori Põhikooli direktor Pille Usin

Teadmiseks: volikogu esimees Jana Malõh, volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets ja volikogu liikmed.

Päevakorrale on lisatud neli dokumenti töötasustamise aluste kohta.

Koosoleku ruumiks on planeeritud kabinet 22.

 

T, 16.01

· Tantsuvahetund peale 2. tundi (TÕE)

· 3. tunni ajal ajalooviktoriin MAMMUT II arvutiklassis (õppealajuhataja)

Osalevad:

Karel, Erast ja Ander 5.kl

Laura 6.a kl

Amalie, Andero 7.a kl

· TÕE liikmed kohtuvad huvitoas peale 4. tundi (huvijuht)

· Hobumajandus 5.- 6. tunni ajal 4. kl II rühm

Tunni aeg hobusekasvanduses 12.15- 13.45, treener Maila Kukk

Tegevus toimub tallis hobustega. Palun selga sobiv riietus.

Saadab koolimajast ära direktor.

 

K, 17.01

· Õp Annikki Poom õppepuhkus 17.-19.01 seoses õppesessiooniga Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava rakenduskõrgharidusõppes.

Õpilane töötab klassiga

5.-7. tund 1.klassi PPR- õppealajuhataja

• Mänguvahetund peale 2. tundi aulas (mängujuhid, huvijuht)

• Pärnumaa koolijuhtide koolituspäev Tootsi Lasteaed- Põhikoolis, osaleb direktor

• 13.00 Ringkäik uue ilme saanud koolihoones koos koolijuhi Jüri Metsaga.

• 14.00-15.30 Kristjan Pihl ja Maailma kõige tervem rahvas. Saame teada, kas meie lapsed elavad juba lühemat elu kui meie ja mida saavad koolid selles olukorras muuta.

• Hobumajandus 4.-5. tunni ajal 5. klassi tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk

Liiguvad iseseisvalt.

• Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 6. klassi rühm (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

Liiguvad iseseisvalt.

· Kokandusringi ei toimu, juhendajat pole majas!

· Tori Põhikooli hoolekogu koosolek toimub kolmapäeval, 17.01 kell 18.00 koolis direktori kabinetis

Päevakorras:

1. Virula Cupi korraldamisest.

2. Lapsehoolduspuhkusele jäänud (05.12.2023) matemaatikaõpetaja asendamisest.

3. Õpetajate osavõtt tähtajatust streigist alates 22.01.2024.

 

N, 18.01

· Õp Annikki Poom õppepuhkus 17.-19.01 seoses õppesessiooniga Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava rakenduskõrgharidusõppes.

Õpilane töötab klassiga

7.tund 2.kl PPR- direktor

• Ujumine 2. klass, kaasa läheb õp Anneli

I rühm, buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.45- 9.45

II rühm, buss kooli ees kell 9.15, aeg ujulas 9.45- 10.45

· Tantsuvahetund peale 2. tundi (TÕE)

· Juhtkonna nõupidamine peale 7. tundi direktori kabinetis

· Volikogu päev, õppealajuhataja lahkub kell 14.00.

 

R, 19.01

9.klassi UURIMISTÖÖDE ESITAMISE TÄHTAEG

· Õp Annikki Poom õppepuhkus 17.-19.01 seoses õppesessiooniga Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava rakenduskõrgharidusõppes.

Õpilane töötab klassiga

· Huvijuht Juta Pertel õppepuhkusel 19.01 seoses õppesessiooniga Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kunstide ja tehnoloogia õpetaja õppekava magistriõppes.

Asendamine:

5.tund 5.kl klassijuhataja tund- õppealajuhataja Jana

· Majandusjuhataja Helen Tekko õppepuhkus seoses õppesessiooniga Sisekaitseakadeemia Maksunduse ja tolli õppekava 2. kursusel.

· Eesti Käsitööõpetajate Selts „Aita” sügiskonverents „TERVIS SINU KULDSETES KÄTES“, osaleb õp Anne

Asendab direktor

1. 7.a MU

2. 7.b MU

3. 8.a MU

4. 5.kl MU

5. 7.a klassijuhataja tund

6. 6.kl MU

· Infovahetund peale 2. tundi õpetajate toas

· Pärnumaa õpilaste-jutuvestjate õpikojad JUTUVADA Sauga noortekeskuses

Esimene õpikoda on 19. jaanuaril kell 15-17.

Mis tulu tõuseb lugude rääkimisest? Jaga lugu sõpradega! Kuula teist jutuvestjat ja vesta tema lugu edasi! Ehitades sildu...

Osalevad Karolin ja Sädelee (6.akl) ja õp Jana

E, 15.01

 

Õp Marwin Joseph on haige, õpilastel iseseisev töö õpikuga.

Eripedagoog on haige, õpilased töötavad klassiga.

· SE-õpiringide kohtumine kell 11.00-16.00, Tallinna Ülikooli ruumis A-325.

Osalevad: õppealajuhataja Jana, õp Merike, huvijuht Juta, infojuht Silver

Vaja sisustada 15 minutit.

Asendamine:

2.8.a kirjandus- direktor

3.7.a kirjandus- direktor

7. 2.kl PPR- direktor

• Mänguvahetund peale 2. tundi aulas (mängujuhid, huvijuht)

· Tori valla haridus- ja noorsookomisjoni koosolek toimub 15.01.2024 kell 16.30, asukoht Tori Põhikool, Virula 11, Tori alevik, Tori vald

Päevakord:

1. Tori valla üldhariduskoolide ja huvikooli pedagoogide töötasustamise alused. Ettekandja Priit Ruut

2. Tori valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused. Ettekandja Priit Ruut

3. Infopunkt

1) Noortekeskuste liitmise seisust. Ettekandja Priit Ruut

2) Õpetajate streigist ja kohtumisest haridusministriga. Ettekandja Priit Ruut

3) Õpetajate puudusest tingitud olukorrast. Ettekandjad Priit Ruut, Pille Usin

Kutsutud: vallavanem Lauri Luur, abivallavanem Priit Ruut, haridusjuht Herve Merivald, Tori Põhikooli direktor Pille Usin

Teadmiseks: volikogu esimees Jana Malõh, volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets ja volikogu liikmed.

Päevakorrale on lisatud neli dokumenti töötasustamise aluste kohta.

Koosoleku ruumiks on planeeritud kabinet 22.

 

T, 16.01

· Tantsuvahetund peale 2. tundi (TÕE)

· 3. tunni ajal ajalooviktoriin MAMMUT II arvutiklassis (õppealajuhataja)

Osalevad:

Karel, Erast ja Ander 5.kl

Laura 6.a kl

Amalie, Andero 7.a kl

· TÕE liikmed kohtuvad huvitoas peale 4. tundi (huvijuht)

· Hobumajandus 5.- 6. tunni ajal 4. kl II rühm

Tunni aeg hobusekasvanduses 12.15- 13.45, treener Maila Kukk

Tegevus toimub tallis hobustega. Palun selga sobiv riietus.

Saadab koolimajast ära direktor.

 

K, 17.01

· Õp Annikki Poom õppepuhkus 17.-19.01 seoses õppesessiooniga Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava rakenduskõrgharidusõppes.

Õpilane töötab klassiga

5.-7. tund 1.klassi PPR- õppealajuhataja

• Mänguvahetund peale 2. tundi aulas (mängujuhid, huvijuht)

• Pärnumaa koolijuhtide koolituspäev Tootsi Lasteaed- Põhikoolis, osaleb direktor

• 13.00 Ringkäik uue ilme saanud koolihoones koos koolijuhi Jüri Metsaga.

• 14.00-15.30 Kristjan Pihl ja Maailma kõige tervem rahvas. Saame teada, kas meie lapsed elavad juba lühemat elu kui meie ja mida saavad koolid selles olukorras muuta.

• Hobumajandus 4.-5. tunni ajal 5. klassi tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk

Liiguvad iseseisvalt.

• Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 6. klassi rühm (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

Liiguvad iseseisvalt.

· Kokandusringi ei toimu, juhendajat pole majas!

· Tori Põhikooli hoolekogu koosolek toimub kolmapäeval, 17.01 kell 18.00 koolis direktori kabinetis

Päevakorras:

1. Virula Cupi korraldamisest.

2. Lapsehoolduspuhkusele jäänud (05.12.2023) matemaatikaõpetaja asendamisest.

3. Õpetajate osavõtt tähtajatust streigist alates 22.01.2024.

 

N, 18.01

· Õp Annikki Poom õppepuhkus 17.-19.01 seoses õppesessiooniga Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava rakenduskõrgharidusõppes.

Õpilane töötab klassiga

7.tund 2.kl PPR- direktor

• Ujumine 2. klass, kaasa läheb õp Anneli

I rühm, buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.45- 9.45

II rühm, buss kooli ees kell 9.15, aeg ujulas 9.45- 10.45

· Tantsuvahetund peale 2. tundi (TÕE)

· Juhtkonna nõupidamine peale 7. tundi direktori kabinetis

· Volikogu päev, õppealajuhataja lahkub kell 14.00.

 

R, 19.01

9.klassi UURIMISTÖÖDE ESITAMISE TÄHTAEG

· Õp Annikki Poom õppepuhkus 17.-19.01 seoses õppesessiooniga Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava rakenduskõrgharidusõppes.

Õpilane töötab klassiga

· Huvijuht Juta Pertel õppepuhkusel 19.01 seoses õppesessiooniga Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kunstide ja tehnoloogia õpetaja õppekava magistriõppes.

Asendamine:

5.tund 5.kl klassijuhataja tund- õppealajuhataja Jana

· Majandusjuhataja Helen Tekko õppepuhkus seoses õppesessiooniga Sisekaitseakadeemia Maksunduse ja tolli õppekava 2. kursusel.

· Eesti Käsitööõpetajate Selts „Aita” sügiskonverents „TERVIS SINU KULDSETES KÄTES“, osaleb õp Anne

Asendab direktor

1. 7.a MU

2. 7.b MU

3. 8.a MU

4. 5.kl MU

5. 7.a klassijuhataja tund

6. 6.kl MU

· Infovahetund peale 2. tundi õpetajate toas

· Pärnumaa õpilaste-jutuvestjate õpikojad JUTUVADA Sauga noortekeskuses

Esimene õpikoda on 19. jaanuaril kell 15-17.

Mis tulu tõuseb lugude rääkimisest? Jaga lugu sõpradega! Kuula teist jutuvestjat ja vesta tema lugu edasi! Ehitades sildu...

Osalevad Karolin ja Sädelee (6.akl) ja õp Jana