Meie lood

Nädal 27.03.- 02.04.2023 28. märts silver.silluta


Õp Kätly on õppepuhkusel, asendab MTÜ Asendusõpetajad õpetaja Kai.

 

E, 27.03

Õp Heli sünnipäev peale 1. tundi kell 9.00 õpetajate toas.

· Infojuht Silver ei ole koolimajas, informaatika tunde annab haridustehnoloog Piret.

Liikumispaus töökohal ja koolis.

Kahel päeval 27.03 ja 29.03 liiguvad majas TÕE liikmed, kes ahvatlevad õpetajaid ja õpilasi liikuma. Loodame rohket osavõttu. Tegevused toimuvad vahetunnis koridorides.

Neil kahel päeval soovivad TÕE liikmed oma klassi ka mõnes ainetunnis liikumispausi läbi viia. Paus kestab 2-3 minutit.

• Ujumine 2.a klass-jääb ära! Pildistamine ja kehaline kasvatus võimlas.

· Õp Anne täiendkoolitus Tartus TÜ Elukestva õppe keskuse koolitus "Õppija toetamine oskusainetes tähenduslike õpikogemuste loomise abil"

Õp Anne asendab direktor

1.-2.tund 6.b T käsitöö

3. – 4.tund 7.a T käsitöö

5. – 6. tund 4. kl T käsitöö

7. tund 9. kl muusika

Pildikompanii pildistab klassi- ja sõbrapilte vastavalt plaanile aulas.

Õpilastel kaasa võtta vanema poolt leht!

8.15-8.45 2.a

8.45- 9.15 2.b

9.15-9.45 1.kl

9.34- 10.45 5.kl

10.15-10.45 6.a

10.45- 11.15 3.kl

11.15-11.45 7.b

11.45- 12.15 6.b

12.15-12.45 7.a

12.45- 13.15 4.kl

13.15-13.45 8.b

13.45- 14.05 8.a

14.05- 14.40 9.kl

Õpetajad peavad käima pildistamas jooksvalt!

· 15.00- 17.15 koolitus ÕPIRAAM vigadest õppimine ( osalevad õp Eva J-M, õp Kandela, õp Olga, õpl Jana, dir Pille)

 

T, 28.03

· Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· TÕE liikmed kohtuvad huvitoas peale 4. tundi (õppealajuhataja)

· Lastekoori 2. ettelaulmine kell 9.30 Pärnu Kontserdimajas (õp Anne)

Buss kell 8.30, tagasi ~14.00

Õp Anne asendamine

1.-2. 7.b T käsitöö - õppealajuhataja

3. 5.a muusika- õppealajuhataja

4. 6.a muusika- õppealajuhataja

5. 9. kl T käsitöö- iseseisev töö

6.-7. 5. kl T käsitöö- direktor

· Tori Vallavalitsuse korraldatud Liikumisseminari jätkuarutelu kell 10.00- 12.00 Sauga Mustas majas, osaleb direktor

· Hobumajandus 5.- 6. tunni ajal 4. kl poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 12.15- 13.45, treener Maila 

Tegevus toimub tallis hobustega. Palun selga sobiv riietus.

Kaasa õppealajuhataja.

· Õppekavaarendus

Sotsiaalained (sh riigikaitseõpetus): teisipäeval, 28. märtsil kell 15.00 - 17.00

 

K, 29.03

Liikumispaus töökohal ja koolis.

Kahel päeval 27.03 ja 29.03 liiguvad majas TÕE liikmed, kes ahvatlevad õpilasi ja õpilasi liikuma. Loodame rohket osavõttu. Tegevused toimuvad vahetunnis koridorides.

Neil kahel päeval soovivad TÕE liikmed oma klassi ka mõnes ainetunnis liikumispausi läbi viia. Paus kestab 2-3 minutit.

• Hobumajandus 4.-5. tunni ajal 5. klassi tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila 

Kaasa õp Anneli 

• Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 6. klassi rühm (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila 

Liiguvad iseseisvalt.

· Õppekavaarendus Võõrkeeled: kolmapäeval, 29. märtsil kell 16.00–17.00

 

N, 30.03

· Õppealajuhataja taseemekoolitus 30.03- 01.04 (Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna inimesekeskse innovatsiooni õppekava magistriõpe 1.aasta üliõpilane)

· TORE Tugiõpilaste Oma Ring Eestis juhendajate väljaõppe Võsul 30.03- 01.04

TORE juhendajaks saab õppida vaid koos NOORTEGA. Igast koolis ootame 2 juhendajat, kes võtavad kahepeale kaasa 3 noort.

Õp Meeri ja uus huvijuht+ Johanna Mirell , Ele-Liis ja Karilin Heidy 6.a klass

Õp Meeri asendamine õp Juta:

1. –

2. 5. b M

3. 5.a M

4. 5.b M

5. PPR 1. kl

6. –

7. PPR 1. kl

· Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· Matemaatikavõistlus NUPUTA Pärnus hotellis Strand (aineõpetajad)

Kell 10.00 5.-6. klassi võistkond

Osalevad: Laura , Roland , Andero , Andra 

Sõit õppealajuhataja autoga kell 9.00, tagasi peale võistlust direktori autoga.

Kell 12.00 7. klassi võistkond

Osalevad: Jakob , Mihkel , Sander 

Sõit direktori autoga kell 11.30,tagasi ~14.00

• Ujumine 2.b klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli

· Õppekavaarendus

Loodusained: neljapäeval, 30. märtsil kell 15.00 - 16.00

Kunstiained: neljapäeval, 30. märtsil kell 16.00 - 17.00

· Peale tunde juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis. (direktor)

 

R, 31.03

Läheneva 1. aprilli puhul KOTIVABA PÄEV, st kooliasju võib kooli kaasa loomingulistes kottides.

· Vene keele õpetajat ei ole majas.

· Õppealajuhataja taseemekoolitus 30.03- 01.04 (Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna inimesekeskse innovatsiooni õppekava magistriõpe 1.aasta üliõpilane)

· Noored Kooli arenguseminar Tallinnas, osaleb direktor

Koolijuhtide kohtumine Mondos.

10.30-11.00 Anne Maisvee (IOM). Millised on õpetajate väljakutsed Ukraina jt muukeelsete laste toetamisel?

Mis on põhilised probleemid ja kitsaskohad? Millist tuge neil (endi sõnul) vaja on? Take-away'd intervjuudest õpetajatega ja IOMxMondo rändeteemalistest koolituspäevadest. Laiem vaade Eesti tasandil, vbl mõned rahvusvahelised näited.

11.00-11.15 Kuuldu kiire peegeldus, sirutuspaus

11.15-12.20 Karolin Mäe (TLÜ/Mondo). Kuidas luua mitmekultuurilist ja avatud koolikeskkonda ja -kultuuri?

Mida saab koolijuht ära teha, et toetada õpetajaid, kes töötavad muukeelsete noortega? Võimalikud lahendused ja praktilised strateegiad. Esitlus + arutelu.

12.20-12.30 Maria Sakarias (Mondo). Lühiülevaade Maailmakooli võimalustest õpetajatele

Mitmekultuuriline ja kultuuridevaheline haridus on maailmahariduse osad. Milliseid maailmahariduslikke ressursse õpetajate enesetäienduseks ja -arenguks veel pakume?

12:30-13:30 Lõuna

13:30-16:00 Heaolu ja vaimse tervise tasakaalu võimalikkusest koolis ehk kust alustada ja keda toetada?

Triin Noorkõiv (Clanbeat/MTÜ Alustavat õpetajat toetav kool) ja Marit Kannelmäe-Geerts (MTÜ Peaasjad).

Alustame pilguheidust olukorrale: kuidas meie kooliperedel läheb? Milline on meie noorte ja õpetajate seis? Uurime andmeid ning mõtleme, mida sellest järeldada.

Paus

Edasi vaatame koos elemente, mis koolikeskkonnas on heaolu ja vaimse tervisega seotud ning arutame ühiselt, millised võimalused on koolil astuda esimesed olulised sammud edasi vaimset tervist toetava keskkonna suunas - nii õpilaste kui õpetajate hoidmiseks ja toetamiseks. Kuulame ka näiteid, mida olete juba teinud ja kuidas need toimivad, ning saame lähemalt tuttavaks Clanbeati kooliperede heaolu kaardistamise ja toetamise algatuse võimalustega.

 

· Annikki õppepuhkus seoses õppesessiooniga Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava rakenduskõrgharidusõppes.

Asendamine:

1. G õpilane töötab koos klassiga

2. A õpilane töötab koos klassiga

3. –

4. E õpilane töötab koos klassiga

5.Klassijuhataja tund- ?

6. 2.b PPR- asendab õp Heli L koos 1. klassiga

7. 2.a PPR- asendab õp Tiina T-E koos 3. klassiga

· Majandusjuhataja õppepuhkus seoses õppesessiooniga Sisekaitseakadeemia Maksunduse ja tolli õppekava 1. kursusel.

· TORE Tugiõpilaste Oma Ring Eestis juhendajate väljaõppe Võsul 30.03- 01.04

TORE juhendajaks saab õppida vaid koos NOORTEGA. Igast koolis ootame 2 juhendajat, kes võtavad kahepeale kaasa 3 noort.

Õp Meeri ja uus huvijuht+ Johanna Mirell , Ele-Liis ja Karilin Heidy 6.a klass

Asendamine: õp Anne

1.5. b M

2.6.a M

3. 6.b M

4.6.a M

5.-

6.6.b M

7. 1. kl PPR asendab õp Heli M koos 4. klassiga

· Peale 2. tundi õpetajate infominutid õpetajate toas ei toimu. Info saabub e-kirjaga.

 

L, 01.04

· Õppealajuhataja tasemekoolitus 30.03- 01.04 (Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna inimesekeskse innovatsiooni õppekava magistriõpe 1.aasta üliõpilane)

· TORE Tugiõpilaste Oma Ring Eestis juhendajate väljaõppe Võsul 30.03- 01.04

TORE juhendajaks saab õppida vaid koos NOORTEGA. Igast koolis ootame 2 juhendajat, kes võtavad kahepeale kaasa 3 noort.

Õp Meeri ja uus huvijuht+ Johanna Mirell , Ele-Liis ja Karilin Heidy 6.a klass

· Tori võrkpalliturniir (Markko Virkus)

Osaleb Tori Põhikooli võistkond.

 

P, 02.04

Koolitants 8. kl „Valgus sõbra aknas“ pääses Koolitantsu järgmisse vooru.(õp Andra)

Proov Pärnu Kontserdimajas kell 10.30, kontsert kell 12.00.

Buss kooli ees 9.30, tagasi Pärnust kell 14.30.

Õp Kätly on õppepuhkusel, asendab MTÜ Asendusõpetajad õpetaja Kai.

 

E, 27.03

Õp Heli sünnipäev peale 1. tundi kell 9.00 õpetajate toas.

· Infojuht Silver ei ole koolimajas, informaatika tunde annab haridustehnoloog Piret.

Liikumispaus töökohal ja koolis.

Kahel päeval 27.03 ja 29.03 liiguvad majas TÕE liikmed, kes ahvatlevad õpetajaid ja õpilasi liikuma. Loodame rohket osavõttu. Tegevused toimuvad vahetunnis koridorides.

Neil kahel päeval soovivad TÕE liikmed oma klassi ka mõnes ainetunnis liikumispausi läbi viia. Paus kestab 2-3 minutit.

• Ujumine 2.a klass-jääb ära! Pildistamine ja kehaline kasvatus võimlas.

· Õp Anne täiendkoolitus Tartus TÜ Elukestva õppe keskuse koolitus "Õppija toetamine oskusainetes tähenduslike õpikogemuste loomise abil"

Õp Anne asendab direktor

1.-2.tund 6.b T käsitöö

3. – 4.tund 7.a T käsitöö

5. – 6. tund 4. kl T käsitöö

7. tund 9. kl muusika

Pildikompanii pildistab klassi- ja sõbrapilte vastavalt plaanile aulas.

Õpilastel kaasa võtta vanema poolt leht!

8.15-8.45 2.a

8.45- 9.15 2.b

9.15-9.45 1.kl

9.34- 10.45 5.kl

10.15-10.45 6.a

10.45- 11.15 3.kl

11.15-11.45 7.b

11.45- 12.15 6.b

12.15-12.45 7.a

12.45- 13.15 4.kl

13.15-13.45 8.b

13.45- 14.05 8.a

14.05- 14.40 9.kl

Õpetajad peavad käima pildistamas jooksvalt!

· 15.00- 17.15 koolitus ÕPIRAAM vigadest õppimine ( osalevad õp Eva J-M, õp Kandela, õp Olga, õpl Jana, dir Pille)

 

T, 28.03

· Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· TÕE liikmed kohtuvad huvitoas peale 4. tundi (õppealajuhataja)

· Lastekoori 2. ettelaulmine kell 9.30 Pärnu Kontserdimajas (õp Anne)

Buss kell 8.30, tagasi ~14.00

Õp Anne asendamine

1.-2. 7.b T käsitöö - õppealajuhataja

3. 5.a muusika- õppealajuhataja

4. 6.a muusika- õppealajuhataja

5. 9. kl T käsitöö- iseseisev töö

6.-7. 5. kl T käsitöö- direktor

· Tori Vallavalitsuse korraldatud Liikumisseminari jätkuarutelu kell 10.00- 12.00 Sauga Mustas majas, osaleb direktor

· Hobumajandus 5.- 6. tunni ajal 4. kl poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 12.15- 13.45, treener Maila 

Tegevus toimub tallis hobustega. Palun selga sobiv riietus.

Kaasa õppealajuhataja.

· Õppekavaarendus

Sotsiaalained (sh riigikaitseõpetus): teisipäeval, 28. märtsil kell 15.00 - 17.00

 

K, 29.03

Liikumispaus töökohal ja koolis.

Kahel päeval 27.03 ja 29.03 liiguvad majas TÕE liikmed, kes ahvatlevad õpilasi ja õpilasi liikuma. Loodame rohket osavõttu. Tegevused toimuvad vahetunnis koridorides.

Neil kahel päeval soovivad TÕE liikmed oma klassi ka mõnes ainetunnis liikumispausi läbi viia. Paus kestab 2-3 minutit.

• Hobumajandus 4.-5. tunni ajal 5. klassi tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila 

Kaasa õp Anneli 

• Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 6. klassi rühm (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila 

Liiguvad iseseisvalt.

· Õppekavaarendus Võõrkeeled: kolmapäeval, 29. märtsil kell 16.00–17.00

 

N, 30.03

· Õppealajuhataja taseemekoolitus 30.03- 01.04 (Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna inimesekeskse innovatsiooni õppekava magistriõpe 1.aasta üliõpilane)

· TORE Tugiõpilaste Oma Ring Eestis juhendajate väljaõppe Võsul 30.03- 01.04

TORE juhendajaks saab õppida vaid koos NOORTEGA. Igast koolis ootame 2 juhendajat, kes võtavad kahepeale kaasa 3 noort.

Õp Meeri ja uus huvijuht+ Johanna Mirell , Ele-Liis ja Karilin Heidy 6.a klass

Õp Meeri asendamine õp Juta:

1. –

2. 5. b M

3. 5.a M

4. 5.b M

5. PPR 1. kl

6. –

7. PPR 1. kl

· Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· Matemaatikavõistlus NUPUTA Pärnus hotellis Strand (aineõpetajad)

Kell 10.00 5.-6. klassi võistkond

Osalevad: Laura , Roland , Andero , Andra 

Sõit õppealajuhataja autoga kell 9.00, tagasi peale võistlust direktori autoga.

Kell 12.00 7. klassi võistkond

Osalevad: Jakob , Mihkel , Sander 

Sõit direktori autoga kell 11.30,tagasi ~14.00

• Ujumine 2.b klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli

· Õppekavaarendus

Loodusained: neljapäeval, 30. märtsil kell 15.00 - 16.00

Kunstiained: neljapäeval, 30. märtsil kell 16.00 - 17.00

· Peale tunde juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis. (direktor)

 

R, 31.03

Läheneva 1. aprilli puhul KOTIVABA PÄEV, st kooliasju võib kooli kaasa loomingulistes kottides.

· Vene keele õpetajat ei ole majas.

· Õppealajuhataja taseemekoolitus 30.03- 01.04 (Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna inimesekeskse innovatsiooni õppekava magistriõpe 1.aasta üliõpilane)

· Noored Kooli arenguseminar Tallinnas, osaleb direktor

Koolijuhtide kohtumine Mondos.

10.30-11.00 Anne Maisvee (IOM). Millised on õpetajate väljakutsed Ukraina jt muukeelsete laste toetamisel?

Mis on põhilised probleemid ja kitsaskohad? Millist tuge neil (endi sõnul) vaja on? Take-away'd intervjuudest õpetajatega ja IOMxMondo rändeteemalistest koolituspäevadest. Laiem vaade Eesti tasandil, vbl mõned rahvusvahelised näited.

11.00-11.15 Kuuldu kiire peegeldus, sirutuspaus

11.15-12.20 Karolin Mäe (TLÜ/Mondo). Kuidas luua mitmekultuurilist ja avatud koolikeskkonda ja -kultuuri?

Mida saab koolijuht ära teha, et toetada õpetajaid, kes töötavad muukeelsete noortega? Võimalikud lahendused ja praktilised strateegiad. Esitlus + arutelu.

12.20-12.30 Maria Sakarias (Mondo). Lühiülevaade Maailmakooli võimalustest õpetajatele

Mitmekultuuriline ja kultuuridevaheline haridus on maailmahariduse osad. Milliseid maailmahariduslikke ressursse õpetajate enesetäienduseks ja -arenguks veel pakume?

12:30-13:30 Lõuna

13:30-16:00 Heaolu ja vaimse tervise tasakaalu võimalikkusest koolis ehk kust alustada ja keda toetada?

Triin Noorkõiv (Clanbeat/MTÜ Alustavat õpetajat toetav kool) ja Marit Kannelmäe-Geerts (MTÜ Peaasjad).

Alustame pilguheidust olukorrale: kuidas meie kooliperedel läheb? Milline on meie noorte ja õpetajate seis? Uurime andmeid ning mõtleme, mida sellest järeldada.

Paus

Edasi vaatame koos elemente, mis koolikeskkonnas on heaolu ja vaimse tervisega seotud ning arutame ühiselt, millised võimalused on koolil astuda esimesed olulised sammud edasi vaimset tervist toetava keskkonna suunas - nii õpilaste kui õpetajate hoidmiseks ja toetamiseks. Kuulame ka näiteid, mida olete juba teinud ja kuidas need toimivad, ning saame lähemalt tuttavaks Clanbeati kooliperede heaolu kaardistamise ja toetamise algatuse võimalustega.

 

· Annikki õppepuhkus seoses õppesessiooniga Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava rakenduskõrgharidusõppes.

Asendamine:

1. G õpilane töötab koos klassiga

2. A õpilane töötab koos klassiga

3. –

4. E õpilane töötab koos klassiga

5.Klassijuhataja tund- ?

6. 2.b PPR- asendab õp Heli L koos 1. klassiga

7. 2.a PPR- asendab õp Tiina T-E koos 3. klassiga

· Majandusjuhataja õppepuhkus seoses õppesessiooniga Sisekaitseakadeemia Maksunduse ja tolli õppekava 1. kursusel.

· TORE Tugiõpilaste Oma Ring Eestis juhendajate väljaõppe Võsul 30.03- 01.04

TORE juhendajaks saab õppida vaid koos NOORTEGA. Igast koolis ootame 2 juhendajat, kes võtavad kahepeale kaasa 3 noort.

Õp Meeri ja uus huvijuht+ Johanna Mirell , Ele-Liis ja Karilin Heidy 6.a klass

Asendamine: õp Anne

1.5. b M

2.6.a M

3. 6.b M

4.6.a M

5.-

6.6.b M

7. 1. kl PPR asendab õp Heli M koos 4. klassiga

· Peale 2. tundi õpetajate infominutid õpetajate toas ei toimu. Info saabub e-kirjaga.

 

L, 01.04

· Õppealajuhataja tasemekoolitus 30.03- 01.04 (Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna inimesekeskse innovatsiooni õppekava magistriõpe 1.aasta üliõpilane)

· TORE Tugiõpilaste Oma Ring Eestis juhendajate väljaõppe Võsul 30.03- 01.04

TORE juhendajaks saab õppida vaid koos NOORTEGA. Igast koolis ootame 2 juhendajat, kes võtavad kahepeale kaasa 3 noort.

Õp Meeri ja uus huvijuht+ Johanna Mirell , Ele-Liis ja Karilin Heidy 6.a klass

· Tori võrkpalliturniir (Markko Virkus)

Osaleb Tori Põhikooli võistkond.

 

P, 02.04

Koolitants 8. kl „Valgus sõbra aknas“ pääses Koolitantsu järgmisse vooru.(õp Andra)

Proov Pärnu Kontserdimajas kell 10.30, kontsert kell 12.00.

Buss kooli ees 9.30, tagasi Pärnust kell 14.30.