Meie lood

Nädala 05.-11.06 plaan 05. juuni silver.silluta


E, 05.06

õp Kätly puhkus, õpilane töötab klassiga.

ÕPIKUD KOOLIRAAMATUKOKKU!

· 1.-3. tund 2.b klassihommik (õp Tiina K)

· 1.-2. tund 2. a klass kehaline kasvatus

Lõpueksamite konsultatsioonid:

1.tund Matemaatika eksami konsultatsioon klass 14

2.tund Matemaatika eksami konsultatsioon klass 14

3.tund Matemaatika eksami konsultatsioon klass 14

4.tund Matemaatika eksami konsultatsioon klass 14

· Kell 10- 12 8. klassi matemaatika üleminekueksam aulas (direktor, õppealajuhataja, õp Mirjam) (lauad kab 23)

HINDED VÄLJA kell 15.00

KOOSOLEK

Uue kooliümbruse ruumilahenduse arutelu ajakava E 5.06 kell 18.00-19.30.

18.00: õhtu sissejuhatus ja ettevõtmise tutvustus (Aksel Part, Praxis)

18.10: esitlus füüsiliselt aktiivse koolitee kasudest (Leene Korp, TÜ Liikumislabor)

18.25: Tartu Karlova Kooli kogemus kooliümbruse ruumi ohutumaks kujundamisel (Aksel Part, Heidi Kiuru, Karlova Kooli endine direktor)

18.50: Tori Põhikooli ümbruse esialgse ruumilahenduse ettepaneku tutvustus (Aksel Part)

19.00: arutelu vabas vormis

19.30: ürituse orienteeruv lõpukellaaeg

 

T, 06.06

õp Kätly puhkus, õpilane töötab klassiga.

ÕPIKUD KOOLIRAAMATUKOKKU!

· Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· TÕE liikmed kohtuvad huvitoas peale 4. tundi (huvijuht)

· Vallavanema vastuvõtt TORI VALLA TUBLI ÕPPUR kell 11.00- 13.00 Ares.

Osalevad kutsutud õpilased

Buss kooli ees kell 10. 30

Õpetajatest osalevad õpilaste juhendajad õp Rita, õp Anne, õp Mirjam, õp Andres, õp Merike ja direktor

Asendamine:

Õp Anne õp Rita õp Merike direktor

4. 6.a MU- Helene 3. kl liiklus- Kaja

5. 8.b kirj - iseseisev töö

6. 6. b P KK- õp Anneli

7. 7.a P KK- õp Anneli

Lõpueksamite konsultatsioonid

1.tund Matemaatika eksami konsultatsioon klass 13

2.tund Matemaatika eksami konsultatsioon klass 22

3.tund Matemaatika eksami konsultatsioon klass 25

4.tund Matemaatika eksami konsultatsioon klass 11

7.tund Füüsika eksami konsultatsioon arvutiklass

· Hobumajandus 5.- 6. tunni ajal 4. kl tüdrukud (sel õppeaastal viimane!)

Tunni aeg hobusekasvanduses 12.15- 13.45, treener Maila

Tegevus toimub tallis hobustega. Palun selga sobiv riietus.

Saadab õppealajuhataja

· 5.-7. tunni ajal 1. klassi klassiõhtu (õp Heli L)

Kell 15.00 ÕPPENÕUKOGU

Päevakord:

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale tööle jätmine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 1 , Tori Põhikooli õppekava üldosa 6.6 Kokkuvõtvad hinded ja järgmisse klassi üleviimine) Vt https://toripk.ee/sites/toripk.ee/files/erialad/tori-pohikooli-oppekava-uldosa-kk-1-3-4-20.09.1710.pdf alates lk 53.

 

K, 07.06

õp Kätly puhkus.

Hommikupuder.

1. -7. klassile ekskursioonide päev

8.kl ja 6. a klassi matkapäev

PÕHIKOOLI MATEMAATIKA LÕPUEKSAM kell 10.00- 13.00

1. Põhikooli matemaatika lõpueksam algab kell 10.00.

2. Eksam kestab 180 minutit (3 tundi), ilma vaheajata.

3. Eksamil ei ole lubatud kasutada tabeleid, õpikuid, käsiraamatuid, valemite kogumikke, süle- ja tahvelarvuteid, mobiiltelefone, nutikelli, kõrvaklappe jm tehnilisi vahendeid (v.a taskuarvuti)

4. Joonestus- ja kirjutusvahendid ning kalkulaator peab olema igal õpilasel, neid ei tohi laenata.

 

N, 08.06

Kirli sünnipäev!

Koolipsühholoog koolitusel

Lõpueksamite konsultatsioonid

1.tund Inglise keel/ bioloogia eksami konsultatsioon Klass 13 ja 21

2.tund Inglise keel/ bioloogia eksami konsultatsioon Klass 13 ja 22

SPORDIPÄEV SÕBRAGA SPORDIPLATSIL (koostöös Tori Spordiklubiga)

Klassiõpetajad liiguvad koos klassiga, teised õpetajad, kellel on tööpäev, palume kohtunikeks (tabel õpetajate toa laual).

8.45 Spordipäeva avamine (staadionil).

· Esinevad tantsurühmad ( 2.-4. kl rühm „Hey DJ“, 5.-7. kl. rühm „To the Sky“, 8.kl. rühm „Tants kestab veel“).

9.00 Tori kooli maratoni start (staadionil).

Jookseme kogu kooliga teatemaratoni staadionil (kokku 42 km). Start toimub tribüüni ees klasside nimekirja alusel, alustades 1.klassist. Iga õpilane jookseb ühe staadioniringi (250m) ja annab teatepulga järgmisele edasi. Alustab 1.klass, seejärel 2.a, 2.b jne...

9.00 Tegevused „jaamades“. Liigutakse klassikaupa läbides jaamad etteantud järjekorras.

12.00- 12.30 Lõuna

12.30 Jätkuvad tegevused jaamades.

14.30 Maratoni ühispilt ja spordipäeva lõpetamine.

 

R, 09.06

Koolipsühholoog koolitusel

· Majandusjuhataja õppepuhkus seoses õppesessiooniga Sisekaitseakadeemia Maksunduse ja tolli õppekava 1. kursusel.

VIIMANE KOOLIPÄEV 1.-8. klassi õpilastele

Kell 8.15 koguneme klasside kaupa koolimaja ees ning liigume kooli parki mälestuskivi juurde.

Meenutame haridusteed Toris ja laulame Tori kooli valsi 2 salmi.

Kell 8.30 liigume aulasse

· õppeaasta lõpetamiseks kõneleb direktor ning antakse üle kiituskirjad ja raamatud õpilastele, kelle aastahinded on vaid „5“ ja käitumine eeskujulik.

VAHETUND

Kell 9.00- 9.45 teater TRET „Seitsme maa ja mere taga“ aulas

VAHETUND

Kell 10.00- 10.45 klassijuhataja tund koduklassis õppeaasta kokkuvõtmiseks, käitumishinnete aruteluks, mängudeks.

Igale klassile kringel ja joogid (klassijuhataja saab hommikul kätte sööklast)

Bussid kell 11.00.

· kell 11.00 TEAMS Rajaleidja koostöökogu õpilase asjus (õppealajuhataja, direktor)

· Lõpueksamite konsultatsioonid

11.00 - 11.45 Inglise keel/ bioloogia eksami konsultatsioon Klass 13 ja 25

· Koolitöötajate piknik huvijuhi juures alates kell 12.00 (sõidame oma autodega)

Võimalus teha paadiga üle jõe sõites väike rabajalutuskäik laudteel ja laukaujumine, meid ootab sauna- aasta saun. Saab grillida.

5 sünnipäevalast (Tõnu, Anneli, Eva J-M, Piret, Kirli) ootavad õnnitlusi!

Igaüks võtab võimalusel veidi sööki või jooki kaasa!

 

L, 10.06

 

P, 11.06

Õp Anneli sünnipäev

Õp Eva J- M sünnipäev!

8.kl klassireis Rootsi (õp Annikki ja õp Anneli)

E, 05.06

õp Kätly puhkus, õpilane töötab klassiga.

ÕPIKUD KOOLIRAAMATUKOKKU!

· 1.-3. tund 2.b klassihommik (õp Tiina K)

· 1.-2. tund 2. a klass kehaline kasvatus

Lõpueksamite konsultatsioonid:

1.tund Matemaatika eksami konsultatsioon klass 14

2.tund Matemaatika eksami konsultatsioon klass 14

3.tund Matemaatika eksami konsultatsioon klass 14

4.tund Matemaatika eksami konsultatsioon klass 14

· Kell 10- 12 8. klassi matemaatika üleminekueksam aulas (direktor, õppealajuhataja, õp Mirjam) (lauad kab 23)

HINDED VÄLJA kell 15.00

KOOSOLEK

Uue kooliümbruse ruumilahenduse arutelu ajakava E 5.06 kell 18.00-19.30.

18.00: õhtu sissejuhatus ja ettevõtmise tutvustus (Aksel Part, Praxis)

18.10: esitlus füüsiliselt aktiivse koolitee kasudest (Leene Korp, TÜ Liikumislabor)

18.25: Tartu Karlova Kooli kogemus kooliümbruse ruumi ohutumaks kujundamisel (Aksel Part, Heidi Kiuru, Karlova Kooli endine direktor)

18.50: Tori Põhikooli ümbruse esialgse ruumilahenduse ettepaneku tutvustus (Aksel Part)

19.00: arutelu vabas vormis

19.30: ürituse orienteeruv lõpukellaaeg

 

T, 06.06

õp Kätly puhkus, õpilane töötab klassiga.

ÕPIKUD KOOLIRAAMATUKOKKU!

· Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· TÕE liikmed kohtuvad huvitoas peale 4. tundi (huvijuht)

· Vallavanema vastuvõtt TORI VALLA TUBLI ÕPPUR kell 11.00- 13.00 Ares.

Osalevad kutsutud õpilased

Buss kooli ees kell 10. 30

Õpetajatest osalevad õpilaste juhendajad õp Rita, õp Anne, õp Mirjam, õp Andres, õp Merike ja direktor

Asendamine:

Õp Anne õp Rita õp Merike direktor

4. 6.a MU- Helene 3. kl liiklus- Kaja

5. 8.b kirj - iseseisev töö

6. 6. b P KK- õp Anneli

7. 7.a P KK- õp Anneli

Lõpueksamite konsultatsioonid

1.tund Matemaatika eksami konsultatsioon klass 13

2.tund Matemaatika eksami konsultatsioon klass 22

3.tund Matemaatika eksami konsultatsioon klass 25

4.tund Matemaatika eksami konsultatsioon klass 11

7.tund Füüsika eksami konsultatsioon arvutiklass

· Hobumajandus 5.- 6. tunni ajal 4. kl tüdrukud (sel õppeaastal viimane!)

Tunni aeg hobusekasvanduses 12.15- 13.45, treener Maila

Tegevus toimub tallis hobustega. Palun selga sobiv riietus.

Saadab õppealajuhataja

· 5.-7. tunni ajal 1. klassi klassiõhtu (õp Heli L)

Kell 15.00 ÕPPENÕUKOGU

Päevakord:

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale tööle jätmine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 1 , Tori Põhikooli õppekava üldosa 6.6 Kokkuvõtvad hinded ja järgmisse klassi üleviimine) Vt https://toripk.ee/sites/toripk.ee/files/erialad/tori-pohikooli-oppekava-uldosa-kk-1-3-4-20.09.1710.pdf alates lk 53.

 

K, 07.06

õp Kätly puhkus.

Hommikupuder.

1. -7. klassile ekskursioonide päev

8.kl ja 6. a klassi matkapäev

PÕHIKOOLI MATEMAATIKA LÕPUEKSAM kell 10.00- 13.00

1. Põhikooli matemaatika lõpueksam algab kell 10.00.

2. Eksam kestab 180 minutit (3 tundi), ilma vaheajata.

3. Eksamil ei ole lubatud kasutada tabeleid, õpikuid, käsiraamatuid, valemite kogumikke, süle- ja tahvelarvuteid, mobiiltelefone, nutikelli, kõrvaklappe jm tehnilisi vahendeid (v.a taskuarvuti)

4. Joonestus- ja kirjutusvahendid ning kalkulaator peab olema igal õpilasel, neid ei tohi laenata.

 

N, 08.06

Kirli sünnipäev!

Koolipsühholoog koolitusel

Lõpueksamite konsultatsioonid

1.tund Inglise keel/ bioloogia eksami konsultatsioon Klass 13 ja 21

2.tund Inglise keel/ bioloogia eksami konsultatsioon Klass 13 ja 22

SPORDIPÄEV SÕBRAGA SPORDIPLATSIL (koostöös Tori Spordiklubiga)

Klassiõpetajad liiguvad koos klassiga, teised õpetajad, kellel on tööpäev, palume kohtunikeks (tabel õpetajate toa laual).

8.45 Spordipäeva avamine (staadionil).

· Esinevad tantsurühmad ( 2.-4. kl rühm „Hey DJ“, 5.-7. kl. rühm „To the Sky“, 8.kl. rühm „Tants kestab veel“).

9.00 Tori kooli maratoni start (staadionil).

Jookseme kogu kooliga teatemaratoni staadionil (kokku 42 km). Start toimub tribüüni ees klasside nimekirja alusel, alustades 1.klassist. Iga õpilane jookseb ühe staadioniringi (250m) ja annab teatepulga järgmisele edasi. Alustab 1.klass, seejärel 2.a, 2.b jne...

9.00 Tegevused „jaamades“. Liigutakse klassikaupa läbides jaamad etteantud järjekorras.

12.00- 12.30 Lõuna

12.30 Jätkuvad tegevused jaamades.

14.30 Maratoni ühispilt ja spordipäeva lõpetamine.

 

R, 09.06

Koolipsühholoog koolitusel

· Majandusjuhataja õppepuhkus seoses õppesessiooniga Sisekaitseakadeemia Maksunduse ja tolli õppekava 1. kursusel.

VIIMANE KOOLIPÄEV 1.-8. klassi õpilastele

Kell 8.15 koguneme klasside kaupa koolimaja ees ning liigume kooli parki mälestuskivi juurde.

Meenutame haridusteed Toris ja laulame Tori kooli valsi 2 salmi.

Kell 8.30 liigume aulasse

· õppeaasta lõpetamiseks kõneleb direktor ning antakse üle kiituskirjad ja raamatud õpilastele, kelle aastahinded on vaid „5“ ja käitumine eeskujulik.

VAHETUND

Kell 9.00- 9.45 teater TRET „Seitsme maa ja mere taga“ aulas

VAHETUND

Kell 10.00- 10.45 klassijuhataja tund koduklassis õppeaasta kokkuvõtmiseks, käitumishinnete aruteluks, mängudeks.

Igale klassile kringel ja joogid (klassijuhataja saab hommikul kätte sööklast)

Bussid kell 11.00.

· kell 11.00 TEAMS Rajaleidja koostöökogu õpilase asjus (õppealajuhataja, direktor)

· Lõpueksamite konsultatsioonid

11.00 - 11.45 Inglise keel/ bioloogia eksami konsultatsioon Klass 13 ja 25

· Koolitöötajate piknik huvijuhi juures alates kell 12.00 (sõidame oma autodega)

Võimalus teha paadiga üle jõe sõites väike rabajalutuskäik laudteel ja laukaujumine, meid ootab sauna- aasta saun. Saab grillida.

5 sünnipäevalast (Tõnu, Anneli, Eva J-M, Piret, Kirli) ootavad õnnitlusi!

Igaüks võtab võimalusel veidi sööki või jooki kaasa!

 

L, 10.06

 

P, 11.06

Õp Anneli sünnipäev

Õp Eva J- M sünnipäev!

8.kl klassireis Rootsi (õp Annikki ja õp Anneli)