Meie lood

Nädala 22.- 28.05 plaan 22. mai silver.silluta


E, 22.05

Ujumine 2.a klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli

· Kell 14.50 LKK rühma kogunemine ( õp Kätlin)

Päevakord:

1. Uue esimehe valimine;

2. Uue hooaja eesmärgid

 

T, 23.05

· Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· TÕE liikmed kohtuvad huvitoas peale 4. tundi (huvijuht)

· Hobumajandus 5.- 6. tunni ajal 4. kl tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 12.15- 13.45, treener Maila 

Tegevus toimub tallis hobustega. Palun selga sobiv riietus.

Saadab direktor

 

K, 24.05

Tõnu Tõniste sünnipäev, tähistab viimase koolipäeva piknikul.

• Hobumajandus 4.-5. tunni ajal 5. klassi poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila 

Kaasa õp Rita 

• Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 6. klassi rühm (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila 

Liiguvad iseseisvalt.

· Kell 18.00 hoolekogu korraldab kooli staadionil spordivõistluse Virula Cup.

Oodatud on Tori Põhikooli õpilased, vanemad, õed- vennad ja õpetajad.

Parimatele medalid.

 

N, 25.05

9. klassi õpilased tagastavad parandatud õpikud raamatukokku alates kell 11.00 vahetundides (va eksamiained)

· Õp Kätly õppepuhkus seoses õppesessiooniga Tallinna Ülikoolis.

Õpilane töötab koos klassiga.

· Õppealajuhataja õppepuhkus seoses õppimisega Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna inimesekeskse innovatsiooni õppekava magistriõppes.

· Õp Annikki õppepuhkus seoses õppesessiooniga Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava rakenduskõrgharidusõppes.

Õpilane koos klassiga

6. tund 2. b PPR- direktor

• Ujumine 2.b klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli

· Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· Kell 11.00 Liikumisaasta tegevusena analüüsib spetsialist Aksel Part meie kooliõue ja kooliteed (direktor, hoolekogu esimees)

· kell 13.30-15.00 toimub traditsiooniline koolide vaheline GPS mäng. (õp Kaja) https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/orienteerumine-kaardi-kompassi-ja-gpsi-abil

Mängust osa võtma on kutsutud igast koolist üks kaheliikmeline 7. klassi võistkond.

Programm saab alguse Koidula ausamba juures.

Osalevad: Mihkel , Mathias Jesper , Riho , Sander . Söömine enne minekut!

Sõit iseseisvalt liinibussiga kell 12.13 Tori peatusest (piletid maksab kool välja)

Tagasi Pärnu bussijaamast 15.30 (piletid maksab kool välja)

· 14.30 koguneb tervisenõukogu (Eva)

Anne, Helen, Eva P- esimees, Andra, Riina, Pille, lastevanemate esindaja Kristi Tohv, vallavalitsuse esindaja Kairi Gustavson, õpilaste esindaja

Arutleme ettepanekuid ja koostame tervise tegevuskava järgmiseks õppeaastaks ning kinnitame tervisenõukogu koosseisu.

· Juhtkonna nõupidamine peale tunde (direktor)

 

R, 26.05

9.klassi õpilased annavad raamatukokku ära puhtad ja korrastatud õpikud alates kell 11.00 vahetundide ajal (va eksamiained, mis antakse ära peale eksami toimumist).

· Õppealajuhataja õppepuhkus seoses õppimisega Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna inimesekeskse innovatsiooni õppekava magistriõppes.

· Annikki õppepuhkus seoses õppesessiooniga Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava rakenduskõrgharidusõppes.

Lahkub peale 2. tundi.

Õpilane koos klassiga.

6.tund 2. b PPR- huvijuht

7.tund 2.a PPR- huvijuht

· Majandusjuhataja õppepuhkus seoses õppesessiooniga Sisekaitseakadeemia Maksunduse ja tolli õppekava 1. kursusel.

· 2. tunni ajal TUTIPÄEV (8. klass ja klassijuhatajad)

· Infovahetund peale 2. tundi õpetajate toas.

· 3. tunni ajal 3. klassi jalgratturi juhilubade eksam (test, maanteesõit, vigursõit)- direktor

· 5. tunni ajal 7. klassidele toitumisalane (toitumishäired) loeng aulas terviseprojekti „Muna õpetab kana“ raames. ( koolipsühholoog)

· 5. tunni ajal 8. klassi õpilaste uurimistööde eelkaitsmine oma koduklassis (direktor)

 

L, 27.05

· PÄRNUMAA MUDILASTE LAULU- JA TANTSUPIDU “EDEV JA VÕLUV AASTARING”

Osalevad 2.-3. klassi mudilaskoor.

Buss kooli ees kell 10.00.

Tagasi ~18.30.

Kaasa õp Astrid, huvijuht Juta, direktor

E, 22.05

Ujumine 2.a klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli

· Kell 14.50 LKK rühma kogunemine ( õp Kätlin)

Päevakord:

1. Uue esimehe valimine;

2. Uue hooaja eesmärgid

 

T, 23.05

· Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· TÕE liikmed kohtuvad huvitoas peale 4. tundi (huvijuht)

· Hobumajandus 5.- 6. tunni ajal 4. kl tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 12.15- 13.45, treener Maila 

Tegevus toimub tallis hobustega. Palun selga sobiv riietus.

Saadab direktor

 

K, 24.05

Tõnu Tõniste sünnipäev, tähistab viimase koolipäeva piknikul.

• Hobumajandus 4.-5. tunni ajal 5. klassi poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila 

Kaasa õp Rita 

• Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 6. klassi rühm (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila 

Liiguvad iseseisvalt.

· Kell 18.00 hoolekogu korraldab kooli staadionil spordivõistluse Virula Cup.

Oodatud on Tori Põhikooli õpilased, vanemad, õed- vennad ja õpetajad.

Parimatele medalid.

 

N, 25.05

9. klassi õpilased tagastavad parandatud õpikud raamatukokku alates kell 11.00 vahetundides (va eksamiained)

· Õp Kätly õppepuhkus seoses õppesessiooniga Tallinna Ülikoolis.

Õpilane töötab koos klassiga.

· Õppealajuhataja õppepuhkus seoses õppimisega Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna inimesekeskse innovatsiooni õppekava magistriõppes.

· Õp Annikki õppepuhkus seoses õppesessiooniga Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava rakenduskõrgharidusõppes.

Õpilane koos klassiga

6. tund 2. b PPR- direktor

• Ujumine 2.b klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli

· Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· Kell 11.00 Liikumisaasta tegevusena analüüsib spetsialist Aksel Part meie kooliõue ja kooliteed (direktor, hoolekogu esimees)

· kell 13.30-15.00 toimub traditsiooniline koolide vaheline GPS mäng. (õp Kaja) https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/orienteerumine-kaardi-kompassi-ja-gpsi-abil

Mängust osa võtma on kutsutud igast koolist üks kaheliikmeline 7. klassi võistkond.

Programm saab alguse Koidula ausamba juures.

Osalevad: Mihkel , Mathias Jesper , Riho , Sander . Söömine enne minekut!

Sõit iseseisvalt liinibussiga kell 12.13 Tori peatusest (piletid maksab kool välja)

Tagasi Pärnu bussijaamast 15.30 (piletid maksab kool välja)

· 14.30 koguneb tervisenõukogu (Eva)

Anne, Helen, Eva P- esimees, Andra, Riina, Pille, lastevanemate esindaja Kristi Tohv, vallavalitsuse esindaja Kairi Gustavson, õpilaste esindaja

Arutleme ettepanekuid ja koostame tervise tegevuskava järgmiseks õppeaastaks ning kinnitame tervisenõukogu koosseisu.

· Juhtkonna nõupidamine peale tunde (direktor)

 

R, 26.05

9.klassi õpilased annavad raamatukokku ära puhtad ja korrastatud õpikud alates kell 11.00 vahetundide ajal (va eksamiained, mis antakse ära peale eksami toimumist).

· Õppealajuhataja õppepuhkus seoses õppimisega Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna inimesekeskse innovatsiooni õppekava magistriõppes.

· Annikki õppepuhkus seoses õppesessiooniga Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava rakenduskõrgharidusõppes.

Lahkub peale 2. tundi.

Õpilane koos klassiga.

6.tund 2. b PPR- huvijuht

7.tund 2.a PPR- huvijuht

· Majandusjuhataja õppepuhkus seoses õppesessiooniga Sisekaitseakadeemia Maksunduse ja tolli õppekava 1. kursusel.

· 2. tunni ajal TUTIPÄEV (8. klass ja klassijuhatajad)

· Infovahetund peale 2. tundi õpetajate toas.

· 3. tunni ajal 3. klassi jalgratturi juhilubade eksam (test, maanteesõit, vigursõit)- direktor

· 5. tunni ajal 7. klassidele toitumisalane (toitumishäired) loeng aulas terviseprojekti „Muna õpetab kana“ raames. ( koolipsühholoog)

· 5. tunni ajal 8. klassi õpilaste uurimistööde eelkaitsmine oma koduklassis (direktor)

 

L, 27.05

· PÄRNUMAA MUDILASTE LAULU- JA TANTSUPIDU “EDEV JA VÕLUV AASTARING”

Osalevad 2.-3. klassi mudilaskoor.

Buss kooli ees kell 10.00.

Tagasi ~18.30.

Kaasa õp Astrid, huvijuht Juta, direktor