Meie lood

Nädala 29.05- 04.06 plaan 29. mai silver.silluta


 

Õp Kätlin on õppepuhkusel, asendab õp Kätly

Kätriin on E- N koos 4. klassiga.

 

E, 29.05

Remondimees Madis Rätsep sünnipäev!

Ujumine 2.a klass + 2. b klass (viimane ujumistreening sellel õppeaastal)

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli

· Kell 13.00 TENNIS 1.-2. klassi soovijatele. 2. b on väga oodatud! (tennisetreener)

· Kell 13.00 direktor ja õppealajuhataja on Vändra Gümnaasiumis tutvumas ettevõtlusõppe korraldusega.

6. tund 3.kl PPR õp Janat asendab õp Annikki koos 2. a klassiga

9. klassi konsultatsioonid

29. mai ESMASPÄEV 1. tund Matemaatika eksami konsultatsioon klass 22

2. tund Matemaatika eksami konsultatsioon klass 22

3.tund Eesti keele eksami konsultatsioon klass 10

4. tund Matemaatika eksami konsultatsioon klass 14

5.tund Eesti keele eksami konsultatsioon klass 10

 

T, 30.05

· Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· TÕE liikmed kohtuvad huvitoas peale 4. tundi (huvijuht)

· 4. tunni ajal 3. klassi jalgratturi juhilubade järeleksam (direktor)

· Hobumajandus 5.- 6. tunni ajal 4. kl poisid (sel õppeaastal viimane!)

Tunni aeg hobusekasvanduses 12.15- 13.45, treener Maila 

Tegevus toimub tallis hobustega. Palun selga sobiv riietus.

Saadab direktor

· POLi tänupäev Pärnu muuseumis algusega kell 12.00

Kutsutud Ragne 9. kl, Jakob ja Sander 7. b klass

Sõit õppealajuhataja autoga ~11.00.

· Kell 15.00- 16.00 TEAMS HTM infotund, osaleb direktor

· Ministeeriumis on valminud juhendmaterjal haridusasutustele ja lastevanematele eestikeelsele õppele ülemineku toetamiseks. Infotunnis tutvustab juhendmaterjali kaasava hariduse valdkonna juht Jürgen Rakaselg.

· Riigil ega omavalitsustel ei ole praegu ühist teadmist, kui palju on koolides õpetajate ja tugispetsialiste täitmata ametikohti, mistõttu ministeerium soovib seda sügisest EHIS-es kaardistama hakata. Infotunnis

selgitab haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonna juht Heidi Uustalu, kuidas hakatakse koguma andmeid täitmata ametikohtade kohta koolides ning mida loetakse täitmata ametikohaks.

9. klassi konsultatsioonid

30. mai TEISIPÄEV 3.tund Eesti keele eksami konsultatsioon klass 10

4.tund Eesti keele eksami konsultatsioon klass 10

7.tund Füüsika eksami konsultatsioon arvutiklass

 

K, 31.05

· Spordivõistlus KATI-Mati mängud 1.-4. klassi õpilastele Vändra staadionil kell 10.00.(õp Anneli)

Osaleb 8 õpilast.

1. Isabel 3. kl

2. Lily 3. kl

3. Kreitlin 3. kl

4. Gloria 3. kl

5. Gregor 3. kl

6. Henri 4. kl

7. Karel 4. kl

8. Adrian 2.a kl

Buss kell 9.00 kooli ees, tagasi ~14.00.

Kooli poolt kaasa väike eine.

· Õp Annikki õppepuhkus seoses õppesessiooniga Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava rakenduskõrgharidusõppes.

Õpilane koos klassiga

• Hobumajandus 4.-5. tunni ajal 5. klassi tüdrukud- jääb ära, treenerit ei ole

Tüdrukutel kehaline kasvatus koos poistega.

• Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 6. klassi rühm (vabatahtlikud)- jääb ära, treenerit ei ole

· Kell 15.00 Pärnus suvise noortepeo infokoosolek, osaleb direktor.

9. klassi konsultatsioonid

31.mai KOLMAPÄEV 5.tund Eesti keele eksami konsultatsioon klass 10

6.tund Füüsika eksami konsultatsioon arvutiklass

 

N, 01.06

• Ujumine 2.b klass- asendatud esmaspäeval ära jäänud tundidega.

· 3. klassi klassihommik (õp Heli)

· Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· 8. klassi eesti keele kooli tasemetöö kab 10.(õp Merike, õppealajuhataja)

3.tunni ajal 8.a klass

6.tunni ajal 8.b klass

· 7. klassi matemaatika kooli tasemetöö kab 12 (õp Andres Andrekson, direktor)

3. tunni ajal 7.a klass

4. tunni ajal 7. b klass

· Juhtkonna nõupidamine peale tunde (direktor)

 

R, 02.06

· 1.-7. klassi loodushommik (kell 8.15- 9.30) ja matkapäev (kell 9.30- 14.00) (õp Kaja ja õp Astrid)

· 1.-4. klassile sündmus võimlas. Toimub töö jaamades eesmärgiga meenutada tuntumaid puid, maitsetaimi ja linnuliike ning harjutada liigiti prügi sorteerimist. (õp Astrid)

· 5.-7. klassile viktoriin koduklassides. Viktoriini koostab õp Kaja, läbi viib klassijuhataja.

Bussid tavapärasel ajal.

· 8. klassi matemaatika üleminekueksami (toimub E, 05.06) konsultatsioon 1.-2. tunni ajal (õp Mirjam)

· Kell 10.00- 13.00 9. klassi põhikooli eesti keele lõpueksam aulas.

1. Põhikooli eesti keele lõpueksam algab kell 10.00 ja kestab 180 minutit.

2. Eksami aega hakatakse arvestama hetkest, kui kõik õpilased on saanud kätte eksamitöö ning eksamikomisjoni esimees annab märku töö alustamiseks.

3. Eksamil ei ole vaheaegu. Eksamiks ette nähtud aega ei tohi ületada.

4. Õpilased istuvad eksamiruumis ühekaupa üksteist segamata.

5. Abimaterjalide kasutamine (näiteks ÕS jms) ei ole eksamil lubatud.

6. Õpilane saab kätte kogu eksamitöö ning planeerib ise ülesannete lahendamise aja ning järjekorra.

7. Eksamitöö kirjutamist alustatakse tiitellehe täitmisega.

8. Eksamitöö kirjutatakse sinise või musta tindi- või pastapliiatsiga. Vastused kirjutatakse loetavalt ja üheselt mõistetavalt selleks ette nähtud kohtadele.

9. Paranduste tegemisel ei ole lubatud vastust üle kirjutada ega kasutada kustutavat tindipliiatsit, korrektuurivedelikku, -linti või -pliiatsit. Vale vastus tõmmatakse maha ja õige vastus kirjutatakse asemele.

10. Käekirja tõttu ebaselged kohad loetakse vigadeks.

11. Kui õpilane kasutab eksamil kõrvalist abi või keelatud abivahendeid, siis ta kõrvaldatakse eksamilt ja eksam loetakse mittesooritatuks.

Kooli direktor võib eksameid korraldavat asutust eelnevalt informeerides võimaldada

erivajadustega põhikoolilõpetaja eksamineerimiseks eritingimusi haridus- ja teadusministri määruse nr 54 kohaselt (eritingimused).

Korduseksam sooritatakse kooli direktori määratud ajal.

 

Õp Kätlin on õppepuhkusel, asendab õp Kätly

Kätriin on E- N koos 4. klassiga.

 

E, 29.05

Remondimees Madis Rätsep sünnipäev!

Ujumine 2.a klass + 2. b klass (viimane ujumistreening sellel õppeaastal)

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli

· Kell 13.00 TENNIS 1.-2. klassi soovijatele. 2. b on väga oodatud! (tennisetreener)

· Kell 13.00 direktor ja õppealajuhataja on Vändra Gümnaasiumis tutvumas ettevõtlusõppe korraldusega.

6. tund 3.kl PPR õp Janat asendab õp Annikki koos 2. a klassiga

9. klassi konsultatsioonid

29. mai ESMASPÄEV 1. tund Matemaatika eksami konsultatsioon klass 22

2. tund Matemaatika eksami konsultatsioon klass 22

3.tund Eesti keele eksami konsultatsioon klass 10

4. tund Matemaatika eksami konsultatsioon klass 14

5.tund Eesti keele eksami konsultatsioon klass 10

 

T, 30.05

· Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· TÕE liikmed kohtuvad huvitoas peale 4. tundi (huvijuht)

· 4. tunni ajal 3. klassi jalgratturi juhilubade järeleksam (direktor)

· Hobumajandus 5.- 6. tunni ajal 4. kl poisid (sel õppeaastal viimane!)

Tunni aeg hobusekasvanduses 12.15- 13.45, treener Maila 

Tegevus toimub tallis hobustega. Palun selga sobiv riietus.

Saadab direktor

· POLi tänupäev Pärnu muuseumis algusega kell 12.00

Kutsutud Ragne 9. kl, Jakob ja Sander 7. b klass

Sõit õppealajuhataja autoga ~11.00.

· Kell 15.00- 16.00 TEAMS HTM infotund, osaleb direktor

· Ministeeriumis on valminud juhendmaterjal haridusasutustele ja lastevanematele eestikeelsele õppele ülemineku toetamiseks. Infotunnis tutvustab juhendmaterjali kaasava hariduse valdkonna juht Jürgen Rakaselg.

· Riigil ega omavalitsustel ei ole praegu ühist teadmist, kui palju on koolides õpetajate ja tugispetsialiste täitmata ametikohti, mistõttu ministeerium soovib seda sügisest EHIS-es kaardistama hakata. Infotunnis

selgitab haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonna juht Heidi Uustalu, kuidas hakatakse koguma andmeid täitmata ametikohtade kohta koolides ning mida loetakse täitmata ametikohaks.

9. klassi konsultatsioonid

30. mai TEISIPÄEV 3.tund Eesti keele eksami konsultatsioon klass 10

4.tund Eesti keele eksami konsultatsioon klass 10

7.tund Füüsika eksami konsultatsioon arvutiklass

 

K, 31.05

· Spordivõistlus KATI-Mati mängud 1.-4. klassi õpilastele Vändra staadionil kell 10.00.(õp Anneli)

Osaleb 8 õpilast.

1. Isabel 3. kl

2. Lily 3. kl

3. Kreitlin 3. kl

4. Gloria 3. kl

5. Gregor 3. kl

6. Henri 4. kl

7. Karel 4. kl

8. Adrian 2.a kl

Buss kell 9.00 kooli ees, tagasi ~14.00.

Kooli poolt kaasa väike eine.

· Õp Annikki õppepuhkus seoses õppesessiooniga Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava rakenduskõrgharidusõppes.

Õpilane koos klassiga

• Hobumajandus 4.-5. tunni ajal 5. klassi tüdrukud- jääb ära, treenerit ei ole

Tüdrukutel kehaline kasvatus koos poistega.

• Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 6. klassi rühm (vabatahtlikud)- jääb ära, treenerit ei ole

· Kell 15.00 Pärnus suvise noortepeo infokoosolek, osaleb direktor.

9. klassi konsultatsioonid

31.mai KOLMAPÄEV 5.tund Eesti keele eksami konsultatsioon klass 10

6.tund Füüsika eksami konsultatsioon arvutiklass

 

N, 01.06

• Ujumine 2.b klass- asendatud esmaspäeval ära jäänud tundidega.

· 3. klassi klassihommik (õp Heli)

· Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· 8. klassi eesti keele kooli tasemetöö kab 10.(õp Merike, õppealajuhataja)

3.tunni ajal 8.a klass

6.tunni ajal 8.b klass

· 7. klassi matemaatika kooli tasemetöö kab 12 (õp Andres Andrekson, direktor)

3. tunni ajal 7.a klass

4. tunni ajal 7. b klass

· Juhtkonna nõupidamine peale tunde (direktor)

 

R, 02.06

· 1.-7. klassi loodushommik (kell 8.15- 9.30) ja matkapäev (kell 9.30- 14.00) (õp Kaja ja õp Astrid)

· 1.-4. klassile sündmus võimlas. Toimub töö jaamades eesmärgiga meenutada tuntumaid puid, maitsetaimi ja linnuliike ning harjutada liigiti prügi sorteerimist. (õp Astrid)

· 5.-7. klassile viktoriin koduklassides. Viktoriini koostab õp Kaja, läbi viib klassijuhataja.

Bussid tavapärasel ajal.

· 8. klassi matemaatika üleminekueksami (toimub E, 05.06) konsultatsioon 1.-2. tunni ajal (õp Mirjam)

· Kell 10.00- 13.00 9. klassi põhikooli eesti keele lõpueksam aulas.

1. Põhikooli eesti keele lõpueksam algab kell 10.00 ja kestab 180 minutit.

2. Eksami aega hakatakse arvestama hetkest, kui kõik õpilased on saanud kätte eksamitöö ning eksamikomisjoni esimees annab märku töö alustamiseks.

3. Eksamil ei ole vaheaegu. Eksamiks ette nähtud aega ei tohi ületada.

4. Õpilased istuvad eksamiruumis ühekaupa üksteist segamata.

5. Abimaterjalide kasutamine (näiteks ÕS jms) ei ole eksamil lubatud.

6. Õpilane saab kätte kogu eksamitöö ning planeerib ise ülesannete lahendamise aja ning järjekorra.

7. Eksamitöö kirjutamist alustatakse tiitellehe täitmisega.

8. Eksamitöö kirjutatakse sinise või musta tindi- või pastapliiatsiga. Vastused kirjutatakse loetavalt ja üheselt mõistetavalt selleks ette nähtud kohtadele.

9. Paranduste tegemisel ei ole lubatud vastust üle kirjutada ega kasutada kustutavat tindipliiatsit, korrektuurivedelikku, -linti või -pliiatsit. Vale vastus tõmmatakse maha ja õige vastus kirjutatakse asemele.

10. Käekirja tõttu ebaselged kohad loetakse vigadeks.

11. Kui õpilane kasutab eksamil kõrvalist abi või keelatud abivahendeid, siis ta kõrvaldatakse eksamilt ja eksam loetakse mittesooritatuks.

Kooli direktor võib eksameid korraldavat asutust eelnevalt informeerides võimaldada

erivajadustega põhikoolilõpetaja eksamineerimiseks eritingimusi haridus- ja teadusministri määruse nr 54 kohaselt (eritingimused).

Korduseksam sooritatakse kooli direktori määratud ajal.