Meie lood

Nädala plaan 09.-15.01.2023 09. jaanuar silver.silluta


E, 09.01

• Ujumine 2.a klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli.

· Kell 11.45- 12.45 huvitoas kohtumine TÕE liikmetega valla noorsootöö kvaliteedi hindamiseks (õppealajuhataja)

Välishindajateks on teiste KOV-noorsootöötajad ja noortevaldkonna töötajad, kes on läbinud vastava koolituse. Tulemas on 3 inimest.

Kell 15.30 Sauga Mustas majas kokkuvõtete tegemine, osaleb Jana Malõh

· Kell 14.00 TEAMSi-kohtumine valla haridusjuhiga (osaleb direktor)

 

T, 10.01

Valla ajalehele artikli esitab haridustehnoloog Piret

· Kell 9.00 direktori kabinetis kohtumine Taire Ojalaga (Pärnumaa Spordiliidu koolinoorte liikumisharrastuse spetsialist), et edasisi koostöövõimalusi arutada.

Osalevad õp Rita, õp Anneli, õppealajuhataja, direktor, spordijuht ja tantsuõpetaja Andra

Õp Anneli 2.b kl KK- asendab Piret

Õp Rita 7.a kl KK- asendab õp Meeri

• Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

• TÕE liikmed kohtuvad huvitoas peale 4. tundi (õppealajuhataja)

• Hobumajandus 5.- 6. tunni ajal 4. kl tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 12.15- 13.45, treener Maila

Tegevus toimub tallis hobustega. Palun selga sobiv riietus.

Kaasa direktor

 

K, 11.01

Õp Anne õnnitlemine peale 1. tundi

• Hobumajandus 4.-5. tunni ajal 5. klassi tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk

Kaasa õp Anneli Raudsepp

• Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 6. klassi rühm (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

Liiguvad iseseisvalt.

· E-kooli infotund zoomis kell 15.00 -eKooli värskemad võimalused (sh Häirekella funktsionaalsust)

 

N, 12.01

· Informaatika õpetamise konverents 2023, 12.-14. jaanuar Tartus, osalevad S. Silluta, P. Jürgenstein

· Asendamine õp Piret 5. tund 4. kl PPR- õpilased koos 1. klassiga aulas (õp Meeri)

Õp Silver 5.-6. tund 4. ja 3. kl robootika – jääb ära

• Ujumine 2.b klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli Raudsepp.

• Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· 13.00 inventuur (väikevahendid, sularaha) direktor, majandusjuhataja

· Peale tunde juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis.

 

R, 13.01

Kooli külastab Nele Sutt, Päästeameti Ohutusjärelevalve büroo inspektor

· Informaatika õpetamise konverents 2023, 12.-14. jaanuar Tartus, osalevad S. Silluta, P. Jürgenstein

· Asendamine õp Piret 6. tund 4. kl PPR- õpilased koos 2.b klassiga aulas (õp Annikki)

Õp Silver 4. tund 7.b informaatika- iseseisev töö arvutiklassis

6.tund 6.a informaatika- iseseisev töö arvutiklassis

7.tund 6.b informaatika- iseseisev töö arvutiklassis

• Majandusjuhataja Helen tasemekoolitusel Sisekaitseakadeemias Maksunduse ja tolli õppekava 1. kursus.

· Peale 2. tundi õpetajate infovahetund õpetajate toas.

E, 09.01

• Ujumine 2.a klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli.

· Kell 11.45- 12.45 huvitoas kohtumine TÕE liikmetega valla noorsootöö kvaliteedi hindamiseks (õppealajuhataja)

Välishindajateks on teiste KOV-noorsootöötajad ja noortevaldkonna töötajad, kes on läbinud vastava koolituse. Tulemas on 3 inimest.

Kell 15.30 Sauga Mustas majas kokkuvõtete tegemine, osaleb Jana Malõh

· Kell 14.00 TEAMSi-kohtumine valla haridusjuhiga (osaleb direktor)

 

T, 10.01

Valla ajalehele artikli esitab haridustehnoloog Piret

· Kell 9.00 direktori kabinetis kohtumine Taire Ojalaga (Pärnumaa Spordiliidu koolinoorte liikumisharrastuse spetsialist), et edasisi koostöövõimalusi arutada.

Osalevad õp Rita, õp Anneli, õppealajuhataja, direktor, spordijuht ja tantsuõpetaja Andra

Õp Anneli 2.b kl KK- asendab Piret

Õp Rita 7.a kl KK- asendab õp Meeri

• Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

• TÕE liikmed kohtuvad huvitoas peale 4. tundi (õppealajuhataja)

• Hobumajandus 5.- 6. tunni ajal 4. kl tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 12.15- 13.45, treener Maila

Tegevus toimub tallis hobustega. Palun selga sobiv riietus.

Kaasa direktor

 

K, 11.01

Õp Anne õnnitlemine peale 1. tundi

• Hobumajandus 4.-5. tunni ajal 5. klassi tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk

Kaasa õp Anneli Raudsepp

• Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 6. klassi rühm (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

Liiguvad iseseisvalt.

· E-kooli infotund zoomis kell 15.00 -eKooli värskemad võimalused (sh Häirekella funktsionaalsust)

 

N, 12.01

· Informaatika õpetamise konverents 2023, 12.-14. jaanuar Tartus, osalevad S. Silluta, P. Jürgenstein

· Asendamine õp Piret 5. tund 4. kl PPR- õpilased koos 1. klassiga aulas (õp Meeri)

Õp Silver 5.-6. tund 4. ja 3. kl robootika – jääb ära

• Ujumine 2.b klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli Raudsepp.

• Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· 13.00 inventuur (väikevahendid, sularaha) direktor, majandusjuhataja

· Peale tunde juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis.

 

R, 13.01

Kooli külastab Nele Sutt, Päästeameti Ohutusjärelevalve büroo inspektor

· Informaatika õpetamise konverents 2023, 12.-14. jaanuar Tartus, osalevad S. Silluta, P. Jürgenstein

· Asendamine õp Piret 6. tund 4. kl PPR- õpilased koos 2.b klassiga aulas (õp Annikki)

Õp Silver 4. tund 7.b informaatika- iseseisev töö arvutiklassis

6.tund 6.a informaatika- iseseisev töö arvutiklassis

7.tund 6.b informaatika- iseseisev töö arvutiklassis

• Majandusjuhataja Helen tasemekoolitusel Sisekaitseakadeemias Maksunduse ja tolli õppekava 1. kursus.

· Peale 2. tundi õpetajate infovahetund õpetajate toas.