Meie lood

Nädala plaan 21.-27.11.2022 18. november silver.silluta


KESKKONNASÄÄSTUIDEE

21.-25.11 Ei viska patareisid üldprügisse, viin need tagasi poodi või mujale kogumispunkti

Patarei - ja akujäätmed võivad vale käitlemise korral põhjustada kahju nii inimeste tervisele kui ka keskkonnale. Seetõttu tuleb neid koguda teistest jäätmetest eraldi ning viia nende kogumiseks ette nähtud kogumiskastidesse või jäätmejaamadesse.

2018. aastal lasti Eestis turule 640 tonni kantavaid patareisid ja akusid ning koguti kokku 161 tonni. Seega koguti patarei- ja akujäätmeid tagasi vaid 25%, mis on üpriski madal.

Oluline on ka see, et patarei ja aku kasutajad on tasunud patarei ja aku ostmisel selle kogumise ja käitlemise eest, kui see jäätmeks muutub. Seetõttu saab patarei- ja akujäätmeid tasuta tagasi anda. Patarei ja aku turustaja on kohustatud patarei- ja akujäätmed kasutajalt müügikohas tasuta tagasi võtma.

Patarei ja aku kasutajatel on võimalik kindlaks teha endale lähim kogumiskast ja/või jäätmejaam lehel kuhuviia.ee. Kuhuviia.ee on mugav kaardirakendus, mis tõstab nii teadlikkust jäätmete liigiti kogumisest kui ütleb ka konkreetselt seda, kuhu jäätmed viia tuleb. Alus https://arileht.delfi.ee/artikkel/90968345/patakas-pole-prugi-ehk-kuhu-see-viia 07.09.2020

 

E, 21.11

Koolipsühholoog ei ole majas.

Asendamine: 6.-7. tund 2.b klassi PPR- direktor

• Ujumine 2.a klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli.

• Noored Koodi aulas kell 10.00- 14.00

· Kell 15- 17 projekti Dare to Care ehk Julge hoolida kohtumine kab 24 (Liina Urba)

 

T, 22.11

Majandusjuhataja ei ole koolimajas.

Kooli külastab vallavanem Lauri Luur

• TÕE kohtub huvitoas peale 4. tundi (õppealajuhataja)

• Tantsuvahetund võimlas peale 2. tundi (TÕE)

· Haridustehnoloog osaleb koolitusel „Enesejuhtimine ja ettevõtluspädevus üldhariduskoolis“ kell 13.00- 17.00 zoomis.

Asendamine: 6. tund 4. klassi PPR- direktor

· Veebipolitseinik Karmen Raud kohtub õpilastega aulas:

2.tund 7.a klass

3.tund 7.b klass

4.tund 6.a ja 6.b klass

5.tund 5.klass

• Hobumajandus 5.- 6. tunni ajal 4. kl poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 12.15- 13.45, treener Maila 

Kaasa õppealajuhataja.

 

K, 23.11

· Kell 11.00 valla haridusjuht kohtub koolijuhtidega TEAMsis, osaleb direktor

· 3.-4. klassi õppekäik Pernova loodusmajja

3.kl töötuba „Ilmakaared“ (õp Heli M)

4.kl töötuba „Päikesesüsteem“ (õp Tiina T-E)

Buss kell 10.15 kooli ees. Töötoad kell 11.00- 12.50.

Tagasi peale seda.

Lõuna koolis kell 13.30

Kaasa õppealajuhataja 

Õp Tiina T-.E asendamine:

4.tund inglise keel- õpilased on koos klassiga

• Hobumajandus 4.-5. tunni ajal 5. klassi tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila 

Kaasa õp Anneli 

• Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 6. klassi rühm (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila 

Liiguvad iseseisvalt.

· Kell 15.00 pannakse I trimestri hinded välja

· Kell 15.00-16.00 Distantsilt targemaks koolitus „Juhtimise kunst“, osaleb direktor

 

N, 24.11

Õp Kandela ei ole koolimajas.

Asendamine:

1.-2. tund 9.kl matemaatika- direktor

• Ujumine 2.b klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli.

• Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· 6.b klass Pärnus teatris „Endla“ vaatamas etendust „Härra Huu“ kell 12.00- 14.00 (õp Kaja)

Buss kooli ees kell 11.00, tagasi koolibusside ajaks.

Õp Kaja asendavad vabaks jäävad õpetajad::

5.tund- 5.b loodusõpetus- õp Mari

6.tund- 9.kl keemia- õp Rita

7.tund- 8.a keemia- õp Rita

· Tori valla noorte päev Sauga Noortekeskuses kell 14.00- 17.30.

Buss kooli ees kell 13.15.

Kaasa majandusjuhataja 

· Peale tunde juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis.

 

R, 25.11

I trimestri lõpp.

• Majandusjuhataja tasemekoolitusel Sisekaitseakadeemias Maksunduse ja tolli õppekava 1. kursus.

· Peale 2. tundi õpetajate infovahetund (direktor)

 

P, 27.11

1. advent

KESKKONNASÄÄSTUIDEE

21.-25.11 Ei viska patareisid üldprügisse, viin need tagasi poodi või mujale kogumispunkti

Patarei - ja akujäätmed võivad vale käitlemise korral põhjustada kahju nii inimeste tervisele kui ka keskkonnale. Seetõttu tuleb neid koguda teistest jäätmetest eraldi ning viia nende kogumiseks ette nähtud kogumiskastidesse või jäätmejaamadesse.

2018. aastal lasti Eestis turule 640 tonni kantavaid patareisid ja akusid ning koguti kokku 161 tonni. Seega koguti patarei- ja akujäätmeid tagasi vaid 25%, mis on üpriski madal.

Oluline on ka see, et patarei ja aku kasutajad on tasunud patarei ja aku ostmisel selle kogumise ja käitlemise eest, kui see jäätmeks muutub. Seetõttu saab patarei- ja akujäätmeid tasuta tagasi anda. Patarei ja aku turustaja on kohustatud patarei- ja akujäätmed kasutajalt müügikohas tasuta tagasi võtma.

Patarei ja aku kasutajatel on võimalik kindlaks teha endale lähim kogumiskast ja/või jäätmejaam lehel kuhuviia.ee. Kuhuviia.ee on mugav kaardirakendus, mis tõstab nii teadlikkust jäätmete liigiti kogumisest kui ütleb ka konkreetselt seda, kuhu jäätmed viia tuleb. Alus https://arileht.delfi.ee/artikkel/90968345/patakas-pole-prugi-ehk-kuhu-see-viia 07.09.2020

 

E, 21.11

Koolipsühholoog ei ole majas.

Asendamine: 6.-7. tund 2.b klassi PPR- direktor

• Ujumine 2.a klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli.

• Noored Koodi aulas kell 10.00- 14.00

· Kell 15- 17 projekti Dare to Care ehk Julge hoolida kohtumine kab 24 (Liina Urba)

 

T, 22.11

Majandusjuhataja ei ole koolimajas.

Kooli külastab vallavanem Lauri Luur

• TÕE kohtub huvitoas peale 4. tundi (õppealajuhataja)

• Tantsuvahetund võimlas peale 2. tundi (TÕE)

· Haridustehnoloog osaleb koolitusel „Enesejuhtimine ja ettevõtluspädevus üldhariduskoolis“ kell 13.00- 17.00 zoomis.

Asendamine: 6. tund 4. klassi PPR- direktor

· Veebipolitseinik Karmen Raud kohtub õpilastega aulas:

2.tund 7.a klass

3.tund 7.b klass

4.tund 6.a ja 6.b klass

5.tund 5.klass

• Hobumajandus 5.- 6. tunni ajal 4. kl poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 12.15- 13.45, treener Maila 

Kaasa õppealajuhataja.

 

K, 23.11

· Kell 11.00 valla haridusjuht kohtub koolijuhtidega TEAMsis, osaleb direktor

· 3.-4. klassi õppekäik Pernova loodusmajja

3.kl töötuba „Ilmakaared“ (õp Heli M)

4.kl töötuba „Päikesesüsteem“ (õp Tiina T-E)

Buss kell 10.15 kooli ees. Töötoad kell 11.00- 12.50.

Tagasi peale seda.

Lõuna koolis kell 13.30

Kaasa õppealajuhataja 

Õp Tiina T-.E asendamine:

4.tund inglise keel- õpilased on koos klassiga

• Hobumajandus 4.-5. tunni ajal 5. klassi tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila 

Kaasa õp Anneli 

• Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 6. klassi rühm (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila 

Liiguvad iseseisvalt.

· Kell 15.00 pannakse I trimestri hinded välja

· Kell 15.00-16.00 Distantsilt targemaks koolitus „Juhtimise kunst“, osaleb direktor

 

N, 24.11

Õp Kandela ei ole koolimajas.

Asendamine:

1.-2. tund 9.kl matemaatika- direktor

• Ujumine 2.b klass

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.50- 9.35

Kaasa õp Anneli.

• Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi (TÕE)

· 6.b klass Pärnus teatris „Endla“ vaatamas etendust „Härra Huu“ kell 12.00- 14.00 (õp Kaja)

Buss kooli ees kell 11.00, tagasi koolibusside ajaks.

Õp Kaja asendavad vabaks jäävad õpetajad::

5.tund- 5.b loodusõpetus- õp Mari

6.tund- 9.kl keemia- õp Rita

7.tund- 8.a keemia- õp Rita

· Tori valla noorte päev Sauga Noortekeskuses kell 14.00- 17.30.

Buss kooli ees kell 13.15.

Kaasa majandusjuhataja 

· Peale tunde juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis.

 

R, 25.11

I trimestri lõpp.

• Majandusjuhataja tasemekoolitusel Sisekaitseakadeemias Maksunduse ja tolli õppekava 1. kursus.

· Peale 2. tundi õpetajate infovahetund (direktor)

 

P, 27.11

1. advent